ikona pliku doc

pytania obrona pwsz notatki

obrona 2015


  110 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 110
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 53,00 kB.


Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów pedagogika I stopień, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2011 – 2014
Pytania związane z kierunkiem studiów
      Omów wybrane koncepcje filozoficzne, w tym koncepcje człowieka oraz udowodnij,
że istnieją filozoficzne podstawy wychowania i kształcenia.
      Omów wybrane koncepcje psychologiczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej.
      Omów metody badawcze w psychologii i ich zastosowanie w procesie poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia.
      Wykaż możliwości zastosowania wiedzy socjologicznej i metod badawczych stosowanych
w socjologii do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych.
      Omów zastosowanie podstawowej wiedzy o ideach głównych systemów (doktryn) pedagogicznych do analizowania i interpretowania problemów i działań edukacyjnych.
      Wykaż różnice pomiędzy pedagogiką rozumianą jako nauka i jako filozofia wychowania.
      Omów podstawowe funkcje wychowania.
      Omów społeczno-kulturowe uwarunkowania wiedzy pedagogicznej oraz wskaż na zależność pedagogiki od innych dziedzin wiedzy.
      Wykaż związek edukacji z przemianami społeczno-politycznymi, ekonomicznymi
i kulturowymi na przestrzeni wieków.
      Wykaż zależność pomiędzy wykorzystaniem wiedzy historyczno-oświatowej do własnej refleksji nad współczesną teorią i praktyką pedagogiczną.
      Dokonaj analizy porównawczej teorii wychowania, wykaż ich różnice i elementy wspólne.
      Omów strukturę procesu wychowania oraz granice i mierniki oddziaływań wychowawczych.
      W kontekście poznanej wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw wychowania wskaż
na możliwości projektowania własnych rozwiązań problemów wychowawczych.
      Omów główne nurty myślenia o szkolnej edukacji i szkole oraz związanych z nimi pojęć: instrumentarium nauczyciela i szkoły; rozwiązania dydaktyczne wraz z ich składn
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 53,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!