ikona pliku doc

Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO notatki

w pliku znajdują się same pytania do testu, który będzie na egzaminie. Pytania zostały podane przez wykładowcę :)


  799 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 799
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26,00 kB.


Pytania egzaminacyjne z PRAWA CYWILNEGO ? TEST ? mgr Edward Biegun Przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego nie są: Który z niżej wymienionych działów prawa nie jest zaliczany do gałęzi prawa cywilnego: Która z niżej wymienionych zasad nie jest zasadą prawa cywilnego: Dobra wiara w prawie cywilnym to: Nie są sankcjami cywilnoprawnymi: Normy prawa cywilnego przestają obowiązywać: Zasady prawa międzyczasowego w prawie cywilnym to: Podmiotami stosunków cywilnoprawnych są: Rzeczami w świetle Kodeksu cywilnego są: Nieruchomościami w świetle Kodeksu cywilnego nie są: O zaliczeniu rzeczy do rodzaju rzeczy oznaczonych co do tożsamości decydują: Mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego: Część składowa rzeczy: Przynależność rzeczy głównej może być: Pożytki prawa to: Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym to: Mieniem jest: Źródłem prawa podmiotowego jest: Do praw podmiotowych bezwzględnych należą: Prawami rzeczowymi nie są poniższe prawa: Prawami podmiotowymi niemajątkowymi nie są poniższe prawa: Niezbywalnymi prawami podmiotowymi są: Utrata prawa podmiotowego może nastąpić na skutek: Indywidualizacja osób fizycznych nie jest dokonywana na podstawie: Zdolność prawna osób fizycznych nie może podlegać ograniczeniom ze względu na: Zdarzeniami powodującymi koniec zdolności prawnej osoby fizycznej są: Zakres zdolności do czynności prawnych osób fizycznych jest uzależniony: Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie: Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może samodzielnie: Przykładem zakładowych osób prawnych jest: Nie są dobrami osobistymi chronionymi przez prawo: W polskim prawie cywilnym chwilę złożenia oświadczenia woli oznaczonej o
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!