ikona pliku doc

Pytania na egzamin dyplomowy notatki

Pytania na egzamin dyplomowy


  220 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 220
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 214.00 kB.


Pytania ogólne na egzamin dyplomowy – Instytut Pedagogiki
      Miejsce pedagogiki społecznej w strukturze nauk pedagogicznych. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej.
Jest częścią pedagogiki ogólnej. Jako nauka zajmuje się badaniem warunków środowiskowych wywierających wpływ na proces wychowawczy, natomiast jako teoria wychowania, ukazuje społeczny oraz kulturowy charakter i funkcje wychowania. Przedmiot badań dla pedagogiki społecznej stanowi człowiek wraz z całym jego otoczeniem, wraz ze społecznymi uwarunkowaniami, ale także proces wychowania, zmiany jakie dokonują się w wychowanku pod wpływem wychowania, proces rozwoju i kształtowania się jego osobowości. Zadania: zbierać wiedzę o całej rzeczywistości wychowawczej; analizować przebieg procesów wychowawczych; obserwować zjawiska wychowawcze i opisywać je; wysuwać wnioski płynące z obserwacji; wykrywać i wyjaśniać związki i zależności jakie zachodzą między zjawiskami wychowawczymi; oceniać pozytywny i negatywny wpływ wszystkich elementów składowych procesu wychowania na rozwój osobowości wychowanka; opracowanie celów, zasad, metod i form pracy pedagogiki społecznej.
      Bezrobocie w epoce ponowoczesnej jako problem pedagogiki społecznej.
Uważane z jeden z najważniejszych problemów społecznych i ekonomicznych ponieważ niesie on wiele konsekwencji negatywnych dla gospodarki państwa, a także osób bezrobotnych. Bezrobocie nie oznacza tylko nie wykorzystania części siły roboczej, nie oznacza tylko9 niższej produkcji w gospodarce, ale mówiąc o bezrobociu musimy zwrócić uwagę na pogorszenie poziomu życia osób bezrobotnych, flustrację i niezadowolenie społ. Bezrobocie powoduje także rozwój niekorzystnych zjawisk społecznych.

      Etapy rozwoju pedagogiki społecznej w Europie i w Polsce.
Etapy rozwoju pedagogiki społecznej na świecie.
Można wyróżnić 5 zasadniczych okresów, w których kształtowała się pedagogika społe
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 214.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!