ikona pliku odt

pytania kontrolne-historia wychowania notatki

opracowane pytania na kolokwium


  775 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 775
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 0 .


      JAKIE ĆWICZENIA OBEJMOWAŁ PENTATHLON?pentathlon, czyli skoki, biegi, rzucanie dyskiem i oszczepem oraz zapasy. ćwiczenia te
stanowiły swoisty wstęp do późniejszego wychowania wojskowego. Poza tym każdy Grek
umiał pływać.
2.na czym polegało dążenie greków do osiągnięcia w wychowaniu młodzieży ideału kalokagatti?
Program kształcenia umysłu oraz ide harmonijnego rozwoju fizycznego i duchowego (kalokagatii).
3.jakie treści składały się na program wychowania muzycznego?
Dzieci i młodzież , w białych szatach, z gałzkami oliwnymi piewały hymny do
bogów, recytowa y utwory najlepszych poetów. Urzędy dbały o to, by dziatwa i młodzie
była właściwie przygotowana do udziału w tych publicznych nabożeństwach. Od melodii i
rytmu wymagano harmonii, poważnego charakteru, ceniono styl surowy i melodie proste. Za
instrument narodowy uchodziła początkowo lutnia, a później, tak e flet i klarnet
4.jakie cechy charakteru starali się zaszcepić młodzieży spartanie?
żelazna dyscyplina trzymała wszystkich w karbach. Przede wszystkim starano się
wyrobić w nich karność i poczucie wspólnoty.
5.czym w starożytnej grecji była efebia?
Od 17-18 roku życia zaczyna się okres efebii. W czasie kolejnych dwóch lat dorośli
już chłopcy odbywali wiczenia wojskowe, uczyli się życia obozowego, w czasie częstych i
długich marszów hartowano ich organizm, przygotowywano do niewygód i wytrwałości.
Po efebii następowała 10-letnia służba wojskowa.
6.jakie metody nauczania stosował sokrates?
metod negatywn (e l e n k t y c z n ą ), która uczy usuwania fałszywego przekonania
przez odrzucanie fałszywej t e z y ( przez sprowadzanie do absurdu wątpliwego
twierdzenia); wiązała się ona z tzw. i r o n i ą Sokratesa, który mając rzekomo
wątpliwości żądał ich potwierdzenia lub zaprzeczenia, bo chciał się dowiedzieć jak jest
naprawdę ;
metod pozytywn (m a i e u t y c z ną ) - uczy uświadomienia sobie prawd
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 0 . Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!