ikona pliku docx

Pulsoksymetria notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,99 kB.


Temat: Ograniczenia pulsoksymetri, czy pulsoksymetr zawsze podaje wiarygodne pomiary saturacji.

Pulsoksymetria to nieinwazyjna metoda monitorowania saturacji, czyli wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2) oraz częstotliwości tętna. Do pomiaru wymienionych parametrów wykorzystuje się urządzenie elektroniczne zwane pulsoksymetrem. Pulsoksymetr działa na zasadzie spektrofotometrii transmisyjnej, wykorzystującej fakt, że hemoglobina utlenowana i odtlenowana wykazują odmienne właściwości optyczne. Czujnik, w jaki jest wyposażony pulsoksymetr, najczęściej zakłada się na palec, małżowinę uszną, czoło lub skrzydełko nosa, a u noworodków na stopę lub nadgarstek. Pulsoksymetr pozwala zmierzyć procent wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2) w naczyniach kapilarnych, określony jako stosunek hemoglobiny utlenowanej (HbO) do sumy hemoglobiny utlenowanej i odtlenowanej (tzw. hemoglobina funkcjonalna). Trzeba pamiętać, że jeżeli miejsce pomiaru jest zimne to przepływ krwi jest mniejszy. Ten stan może wpłynąć na wynik i zafałszować go. Oznaczenie wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej opiera się na zasadzie spektrofotometrii transmisyjnej.Emitowane promieniowanie jest w pewnym stopniu pochłaniane przez krew znajdującą się w naczyniach krwionośnych. Fotodetektor ma za zadanie dokonać pomiaru powracającego sygnału. Mierzony sygnał jest złożony z dwóch składowych: stałej i zmiennej (tzw. pulsującej). To właśnie ta składowa opisuje absorbancję pulsującej krwi tętniczej.Wynik badania wykonanego pulsoksymetrem uzyskuje się w procentach. Przedstawia on ilość hemoglobiny wysyconej tlenem tzw. oksyhemoglobiny. Dokonuje się również pomiaru częstotliwości pracy serca. Prawidłowe SaO2 wynosi 95–98% (u osób >70. rż. – 94–98%), a podczas tlenoterapii może sięgać 99–100%. Zdecydowanie nieprawidłowe SaO2 <90% odpowiada PaO2 <60 mm Hg. Obecnie przyjęte ogólne wskazania do zastosowania pulsoksymetrii jako dodatkowego parametru funkcji życiowych obejmują:
-monitorowanie w okresie około- i pooperacyjnym
- monitorowanie na oddziałach intensywnej opieki medycznej dzieci i noworodków
- monitorowanie terapii tlenem w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych
-monitorowanie zabiegów resuscytacyjnych
- przesiew i monitorowanie w warunkach ostrego dyżuru
-monitorowanie chorego i po urazie w czasie transportu
-ocenę krążenia obwodowego (z oceną ciśnienia tętniczego i napływu kapilarnego).
Jako, że pomiar SpO2 zależny jest od pulsującego łożyska naczyniowego, jakikolwiek stan, który ogranicza przepływ krwi mogą spowodować niemożliwość dokładnego wyznaczenia wartości pulsu i SpO2. Pulsoksymetr jest urządzeniem wspomagającym, wyniki powinny być interpretowane wyłącznie w konsultacji z lekarzem. Należy brać pod uwagę istotne czynniki, które mogą zaburzać wykonywany pomiar wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej. Do takich zalicza się:
-Występowanie innych postaci hemoglobin, takich jak: methemoglobina (HbMet), hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO), hemoglobina płodowa (HbF). HbMet i HbCO mają zbliżoną absorbancję do Hb utlenowanej, stąd też standardowe pulsoksymetry odczytują te wartości łącznie i nie dają informacji o faktycznym niedotlenieniu. W przypadku współistnienia sinicy i prawidłowego wysycenia hemoglobiny oraz przy podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla i azotynami konieczne jest wykonanie gazometrii arterializowanej krwi włośniczkowej lub gazometrii tętniczej. Jest to szczególnie ważne przy interpretacji odczytów wysycenia u dzieci z dużym (>10%) stężeniem hemoglobiny tlenkowęglowej lub methemoglobiny. Jedynym pulsoksymetrem pozwalającym na eliminację błędu pomiaru wysycenia u chorych zatrutych tlenkiem węgla jest niedostępny w Polsce RadicalTM (Masimo Corp., USA). Utlenowania nie można także dokładne ocenić na podstawie SpO2 u dzieci z dużą zawartością (>50%) HbF. Nie opisano wpływu HbS (w niedokrwistości sierpowatokrwinkowej) na pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem. Hiperbilirubinemia nie wpływa na odczyty pulsoksymetrów nowej generacji
- Zmniejszona perfuzja obwodowa tkanek w stanach klinicznych przebiegających ze zmniejszeniem rzutu serca, hipotermią, obkurczeniem łożyska naczyniowego, podawaniem presorów (dopaminy), obrzękami. Dobrą opinią cieszą się pulsoksymetry Nelcor i Ohmeda, w których zapis krzywej pletyzmograficznej stanowi kontrolę siły sygnału dochodzącego do detektora. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka błędu interpretacji w wyniku badania pulsoksymetrycznego. Należy zauważyć, że alarm pulsoksymetru "brak sygnału tętna" może być niezwykle istotnym objawem i pozwolić rozpoznać stan zagrożenia życia u dziecka.
-Niedokrwistość - wykazano tendencję do niedoszacowania przez pulsoksymetr wartości SpO2 w miarę zmniejszania się stężenia hemoglobiny we krwi. Błąd pomiaru przy stężeniu hemoglobiny we krwi wynoszącym 80 g/l może wynosić 10-15%.
-Zawyżanie oceny u dzieci, u których wysycenie hemoglobiny tlenem wynosi <83%. Przyczyną jest kalibracja sprzętu przygotowana przez producenta na podstawie pomiarów wykonywanych dla SpO2 >85% i ekstrapolowania wyniku dla wartości mniejszych. Stąd niedokładność pomiaru zwiększa się wraz ze zmniejszeniem utlenowania.
-Trudności w rozpoznaniu hiperoksemii - rzeczywiste ciśnienie parcjalne tlenu we krwi u dzieci, u których wysycenie hemoglobiny tlenem >95%, może wynosić ponad 100 mm Hg.
-Duża aktywność, częste i energiczne ruchy kończyn, na których najczęściej umieszcza się czujniki pulsoksymetrów, mogą zaburzać pomiar absorpcji (najczęściej na monitorze pulsoksymetru pojawia się komunikat o słabym sygnale lub braku sygnału).
-Niedokładność oceny (zawyżenie pomiaru) u dzieci z zespołem brązowego dziecka po fototerapii lub przy ciemnej pigmentacji skóry. Jeśli czujniki umieszczone są na opuszkach palców, zafałszowanie pomiaru może także powodować ciemny lakier na paznokciach (czarny, niebieski, zielony). Lakier koloru czerwonego lub purpurowego oraz sztuczne paznokcie akrylowe nie wpływają na wynik pomiaru SpO2.
- Barwniki podane dożylnie, na przykład stosowany w methemoglobinemii błękit metylenowy w dawce 2-5 mg/kg mc., mogą być przyczyną fałszywie małych wskazań pulsoksymetru (SpO2 65% w czasie 10-60 min od podania leku).
-Pomiar utrudniają intensywne źródła światła (np. lampy do fototerapii, oświetlenie sali zabiegowej), dlatego na czujniki pulsoksymetru należy nakładać nieprzejrzyste opaski.
-Czujniki umieszczone na palcu dają odpowiedź w ciągu 20-30 sekund, stąd zarówno zmniejszenie utlenowania, jak i jego zwiększenie, zostają zauważone z opóźnieniem.
Bibliografia:
1. Alan R. Aitkenhead, Graham Smith, David J. Rowbotham: Anestezjologia. Wyd. II. T. 1. Wrocław: Urban & Partner, 2008.
2. Zbigniew Rybicki: Intensywna terapia dorosłych. Lublin: Makmed, 2009.
3. Szreter T.: ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii. Odcinek 7: Tlenoterapia bierna. Med. Prakt. Pediatr. 2/2000
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,99 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!