plik doc

opis przypadku - psychoterapia

I. DANE DEMOGRAFICZNE II. DANE Z WYWIADU MEDYCZNEGO III. WYWIAD PSYCHOLOGICZNY IV. DANE POCHODZĄCE Z OBSERWACJI PACJENTA PODCZAS ROZMOWY V. INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI VI. INTERPRETACJA VII. ZALECENIA
OPIS PRZYPADKU Imię osoby badanej: Jadwiga Data: 25.10.2010r.       DANE DEMOGRAFICZNE:       Płeć: kobieta       Wiek: 54 lata       Stan cywilny: mężatka       Liczba dzieci: 2      ...

plik docx

Nietypowe formy resocjalizacji

notatka dotycząca resocjalizacji przez sztukę

Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną

w Polsce

pod redakcjq naukowq Moniki Marczak

mu

IMPULS

Kraków 2009

...

plik docx

Pedeutologia ściąga na egzamin

Pedeutologia ściąga na egzamin

Pedeutologia-