ikona pliku doc

psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji notatki

notatka


  812 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 812
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 47,00 kB.


Psychotechnika, socjotechnika i kulturotechnika w procesie resocjalizacji. Czym jest resocjalizacja? PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA ? ?jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną zajmującą się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, objawami nieprzystosowania i wykolejenia społecznego, paroprzestrzennego, przestępczości.? (Pytka 2000, s.10) Pedagogika resocjalizacyjna interesuje się osobami w stosunku do których proces wychowania i socjalizacji nie powiódł się. Uważamy je za osoby z tzw. odchyleniem od normy, które jest niekorzystne dla nich samych lub dla społeczeństwa. Główne cele pedagogiki resocjalizacyjnej to: - doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania społecznego jednostki - ukształtowanie takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej gwarantować: optymalne uspołecznienie, twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie, respektowanie standardów aksjologicznych (internalizacja wartości i norm pożądanych przez społeczeństwo). SOCJALIZACJA- ?permanentne i wielopłaszczyznowe oddziaływanie środowiska społeczno- kulturowego na jednostkę, które są spontaniczne i w sposób zamierzony przez nikogo nie kontrolowane. Jej celem jest taka adaptacja jednostki, aby mogła ona spełniać role społeczne zgodne z oczekiwaniami danej grupy odniesienia.? (Konopczyński 2007, s.43) RESOCJALIZACJA- ?to zespół zabiegów pedagogicznych mających na celu doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania społecznego jednostki, ukształtowania takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej gwarantować optymalne uspołecznienie i twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie, którego normy i wartości będzie respektować.? (Pytka 2000, s.10) Jest niczym innym jak powtórną socjalizacją, procesem zmian, które zachodzą w osobowości jednostki. L. Pytka (2000) twierdzi, iż proces resocjalizacji odbywa się pod wpływem celowych oddziaływań wycho
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 47,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!