ikona pliku doc

Psychoptaologia notatki

Wykłady z psychopatologi (pedagogika specjalna II rok III semestr)


  274 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 274
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 134.00 kB.


Psychopatologia bada zaburzenia poszczególnych funkcji i procesów fizycznych. Przedmiotem zainteresowania są anomalie w zakresie procesów psychicznych, osobowości, zachowania. Działy psychopatologii: Psychopatologia ogólna-zajmuje się opisem objawów zaburzeń psychicznych oraz wyjaśnia znaczenie używanych nazw. Psychopatologia szczegółowa-zajmuje się opisem chorób psychicznych oraz innych zaburzeń życia psychicznego (charakterystyka różnych jednostek klinicznych) Czynności kompulsywne- sprawdzanie po kilka razy. Zaburzenia psychiczne-to ogół zaburzeń czynności psychicznych i zachowania które dzielimy na 2 grupy 1 grupa zaburzenia psychotyczne, psychozy, stany chorobowe w którym występują urojenia, omamy, zaburzenia świadomości, tzw. duże zaburzenia emocji łączące się z zaburzeniami myślenia i aktywności. 2 grupa zaburzenia niepsychotyczne obejmują zaburzenia lękowe w tym zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, uzależnienia, cześć zaburzeń psychosomatycznych oraz upośledzenie umysłowe a także większość zespołów organicznych (takich których przyczyną jest uszkodzenie mózgu). Kategorie, kryteria normalności Subiektywne poczucie zadowolenia łączące się z wiarą we własne siły, z poczuciem bezpieczeństwa, sukcesem i szczęściem. Poczucie własnej tożsamości ?człowiek wie kim jest. Integracja struktury procesów czynności i cech psychicznych wyrażająca się w spójnej (koherentnej) osobowości. Koherentna osobowość- prawidłowo zbudowana osobowość. Zdolność do adekwatnej percepcji rzeczywistości a więc zgodnej z doświadczeniami innych ludzi. Zdolność do adekwatnej samooceny- Nie przeceniamy własnych możliwości ani nie obniżamy. Koncepcje normalności Statystyczna koncepcja normalności Za normalne uważa się to co jest powszechne, częste, przeciętne. To co jest bliskie średniej statystycznej. Krzywa gausa obrazuje normę większości ludzi. Norma kultur
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 134.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!