plik doc

diagnoza problemowa osoby współuzależnionej

Pytania potrzebne do diagnozy problemowej osoby wpsółuzależnionej
DIAGNOZA WSPÓŁUZALEŻNIENIA       CZYNNIKI SYTUACYJNE       Opis sytuacji rodzinnej:       liczba osób       stopień ich pokrewieństwa       wiek każdej z osób       kto nadużywa alkohol       Zależność finansowa i materialna rodziny osoby pijącej:       ogólna sytuacja finansowa rodziny &nb...

plik pptx

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości nie są zaburzeniami czy też kryzysami psychicznymi, które pojawiają się i przemijają, dlatego różnią się od innych problemów opisywanych w klasyfikacjach psychiatrycznych. Problemy te dotyczą zaburzonej struktury osobowości człowieka i związanych z tym konsekwencji w różnych dziedzinach życia.

plik doc

Schizofrenia

...
Schizofrenia Przegląd literatury oraz narastająca ilość pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, wskazują na coraz to większe rozpowszechnienie się tego zjawiska w naszym życiu. Książką autora Antoniego Kępińskiego pt. "Schizofrenia" jest doskonałą literaturą, która pomoże nam zrozumieć tą chorobę, oraz umożliwi chociaż częściowe poznanie przyczyn i objawów tej choroby, a także przekaże nam czytelnikom, jak zwalczać chorobę, tworzyć pozytywną wizję terapii, zachęcać pac...

plik doc

Psychoptaologia

Wykłady z psychopatologi (pedagogika specjalna II rok III semestr)
Psychopatologia bada zaburzenia poszczególnych funkcji i procesów fizycznych. Przedmiotem zainteresowania są anomalie w zakresie procesów psychicznych, osobowości, zachowania. Działy psychopatologii: Psychopatologia ogólna-zajmuje się opisem objawów zaburzeń psychicznych oraz wyjaśnia znaczenie używanych nazw. Psychopatologia szczegółowa-zajmuje się opisem chorób psychicznych oraz innych zaburzeń życia psychicznego (cha...