ikona pliku doc

Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu notatki

Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 209,00 kB.


Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu
Praca ta ma swój początek w zdefiniowaniu pojęcia niepełnosprawności ruchowej.. Jest ona stanem człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Niepełnosprawność i uszkodzenia są wymiarami wyodrębnionymi w Klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Narządy ludzkiego organizmu mogą wykonywać czynności na różnym poziomie, dokładnie lub mniej dokładnie, szybciej lub wolniej. Są to zatem wyznaczniki sprawności. Sprawność wykonywania ruchów i czynności jest nazywana sprawnością fizyczną, a w wąskim znaczeniu motoryczną. Sprawność fizyczna dotyczy ruchów i czynności manualnych oraz lokomocyjnych, w szerszym znaczeniu dotyczy też wszystkich czynności fizjologicznych i motorycznych organizmu. Jeżeli sprawność tych czynności jest ograniczona poniżej przyjętej normy nazywa się ją niepełnosprawnością fizyczną. Do osób z niepełnosprawnością fizyczną zaliczyć można osoby z uszkodzeniem narządów ruchu oraz osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi
A.Maciarz, Mały leksykon pedagoga specjalnego, Kraków 2005, s. 68..
Dysfunkcja narządu ruchu określana jako niepełnosprawność ruchowa jest przyczyną psychospołecznych konsekwencji. Niepełnosprawność ma wpływ na funkcjonowanie jednostki, szczególnie negatywny wpływ na rozwój dziecka mają ograniczenia ruchowe, ponieważ ruch jest jedną z ich podstawowych potrzeb
A. Maciarz, Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1992, s. 90..
Warto wspomnieć o najmłodszych. Dzieci z dysfunkcją ruchu przeżywają doświadczają negatywnych reakcji uczuciowych spowodowanych wadą narządu ruchu, a przede wszystkim unieruchomieniem, które uniemożliwia im zaspokojenie ważnej dla nich potrzeby ruchu. Niesprawność ruchowa powoduje niekorzystne zmiany stanu psychicznego, takie jak zaburzenia świadomości, pogorszenie sam
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 209,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!