ikona pliku doc

psychologia, władza notatki

psychologia, władza


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 66.50 kB.


KLASYFIKACJA WŁADZY
Jągowska Katarzyna, grupa 11BNSD
KLASYFIKACJA WŁADZY
      Pojęcie władzy jest jednym z pojęć socjologii oraz nauk społecznych, który można zdefiniować jako relację między dwoma bądź więcej jednostkami. Oznacza to, że jedna ze stron może w łatwy sposób sprawować kontrolę nad drugą stroną, osobą. Władza w tym znaczeniu to możliwość kierowania, rządzenia, wpływania na postępowanie ludzi. Zmusza ich do pewnych działań lub do ich zaniechania, narzucania im swojej woli itp. Stosunek władzy i poddaństwa jest charakterystyczny dla każdej organizacji. Wszędzie mamy jakąś hierarchie wartości, w której jest osoba, która nad wszystkim panuje. Są różne szczeble w organizacjach i każdy z nich posiada swojego przywódcę, który wydaje polecenia innym pracownikom. Władza jest to płaszczyzna stosunków społecznych. Mówimy, że „ktoś ma władzę” bądź też „władza należy do kogoś”. Władza ma na celu osiągnięcie czegoś, zdobycie jakiegoś celu. Z pojęciem władzy spotykamy się w instytucjach organów państwowych, samorządowych czy też np. kościelnych.
      W literaturze możemy spotkać się z różnymi definicjami oraz klasyfikacjami tego pojęcia. Max Weber definiuje władzę następująco: „władza to prawdopodobieństwo, że jeden z aktorów w społecznych stosunkach będzie zdolny do przeprowadzenia swej woli mimo oporu innych, niezależnie od postaw, na której to prawdopodobieństwo się opiera”
[podaję za]: T. Stalewski, J. Łucewicz, Socjologia organizacji. Zagadnienia wybrane, Wrocławska
Oficyna Nauczycielska, Wrocław 1994, s. 197. Natomiast socjologowie R. Bernstedt i Z. Bauman postrzegają władzę jako „ukrytą siłę”, której wpływ się odczuwa w przypadku stosowania sankcji wobec oporu
L. Milian, Wprowadzenie do socjologii przemysłu, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
1996, s. 122. Lech Milian, uznał, że „władza jest stanem panowania jedne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 66.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!