ikona pliku odt

Psychologia społeczna III rok notatki

Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuywu oczekiwań nauczycieli na wyniki szkolne uczniów. Nauczyciele oczekiwali, że grupa dzieci wskazuje większy rozwój intelektualny, to tak było co ujawniły wyniki testów IQ. Dotyczyło to dzieci z klas I-II szkoły podstawowej ponieważ mają większą podatność na wpływ społeczny, mniejsza znajomość uczniów przez nauczycieli tych klas. Potrzeba posiadania pozytywnej samooceny: mamy silną potrzebę spostrzegania siebie jako kompetentnych, przyzwoitych, sympatycznych, dążymy do stałego doskonalenia siebie. Często w sytuacjach społecznych tak łączymy fakty, aby poczuć się lepiej, przedstawić się w lepszym świetle.Ludzie spostrzegają, odbierają i interpretują siebie i innych kierując się gotowością do osiągnięcia zgodności poznawczej. TEORIA ZGODNOŚCI POZNAWCZEJ ludzie próbują osiągnąć spójność poznania i zachowania. Kiedy nasze zachowanie nie odpowiada naszym przekonaniom doświadczamy dysonansu poznawczego. Żeby go zredukować człowiek modyfikuje postawy, ponieważ nie może już zmienić zachowania. TEORIA ATRYBUCJI-opisuje i wyjaśnia potoczne interpretacje przyczyn zachowania innych i własnego. Widząc zachowanie drugiej osoby, szukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego ona tak się zachowuje. Atrybucje dyspozycyjne – odwołują się do czynników wewnętrznych np. umiejętności potrzeby, uznawane wartości spostrzeganej osoby. Atrybucje sytuacyjne – przyczyny zachowania lokalizowane są poza osobą np. okoliczności zewnętrzne, zachowania innych ludzi.


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.43 kB.


Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowania. Analizuje i wyjaśnia wpływ społeczny. Cele: opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie zachowań; kierowanie zachowaniem; rozwiązywanie ludzkich problemów. Wiąże się z : ps. ogólną (procesy poznawcze, uczenie się), ps osobowości (charakterystyka różnic indywidualnych), ps. wychowawczą i pedagogiką(społeczny charakter wychowania). Metodą badawczą jest szczegółowo zaplanowany i dobrze kontrolowany eksperyment naukowy, najlepiej w warunkach naturalnych.
ZASADA TRZECH- jeżeli 3 osoby zachowują się w podobny sposób to ludzie mają tendencje do zachowywania się tak samo.
Podstawowe motywy ludzkiego zachowania w sytuacjach społecznych: potrzeba bycia adekwatnym (odpowiadanie na oczekiwania społeczne), pot. usprawiedliwiania naszych myśli i działań, by mieć dobrą samoocenę.
EFEKT PIGMALIONA - efekt oczekiwań w naturalnym środowisku. Badania dotyczyły potencjalnie długiego wpływu oczekiwań nauczycieli na wyniki szkolne uczniów. Nauczyciele oczekiwali, że grupa dzieci wskazuje większy rozwój intelektualny, to tak było co ujawniły wyniki testów IQ. Dotyczyło to dzieci z klas I-II szkoły podstawowej ponieważ mają większą podatność na wpływ społeczny, mniejsza znajomość uczniów przez nauczycieli tych klas.
Potrzeba posiadania pozytywnej samooceny: mamy silną potrzebę spostrzegania siebie jako kompetentnych, przyzwoitych, sympatycznych, dążymy do stałego doskonalenia siebie. Często w sytuacjach społecznych tak łączymy fakty, aby poczuć się lepiej, przedstawić się w lepszym świetle.Ludzie spostrzegają, odbierają i interpretują siebie i innych kierując się gotowością do osiągnięcia zgodności poznawczej.
TEORIA ZGOD
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.43 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!