ikona pliku odt

Psychologia społeczna III rok notatki

1. Psychologia społeczna 2. Zasada trzech 3. Efekt Pigmaliona 4. Teoria zgodności poznawczej i atrybucji 5. Potrzeby społeczne człowieka 6. Komunikacja 7. Miłość: składniki, fazy związku, pułapki 8.Wpływ społ./manipulacja/konformizm posłuszeństwo. ITD...


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46.23 kB.


Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowania. Analizuje i wyjaśnia wpływ społeczny. Cele: opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie zachowań; kierowanie zachowaniem; rozwiązywanie ludzkich problemów. Metodą badawczą jest szczegółowo zaplanowany i dobrze kontrolowany eksperyment naukowy, najlepiej w warunkach naturalnych.
ZASADA TRZECH- jeżeli 3 osoby zachowują się w podobny sposób to ludzie mają tendencje do zachowywania się tak samo.
Podstawowe motywy ludzkiego zachowania w sytuacjach społecznych: potrzeba bycia adekwatnym (odpowiadanie na oczekiwania społeczne), pot. usprawiedliwiania naszych myśli i działań, by mieć dobrą samoocenę.
EFEKT PIGMALIONA - efekt oczekiwań w naturalnym środowisku. Badania dotyczyły potencjalnie długiego wpływu oczekiwań nauczycieli na wyniki szkolne uczniów. Nauczyciele oczekiwali, że grupa dzieci wskazuje większy rozwój intelektualny, to tak było co ujawniły wyniki testów IQ. Dotyczyło to dzieci z klas I-II szkoły podstawowej ponieważ mają większą podatność na wpływ społeczny, mniejsza znajomość uczniów przez nauczycieli tych klas.
Potrzeba posiadania pozytywnej samooceny: mamy silną potrzebę spostrzegania siebie jako kompetentnych, przyzwoitych, sympatycznych, dążymy do stałego doskonalenia siebie. Często w sytuacjach społecznych tak łączymy fakty, aby poczuć się lepiej, przedstawić się w lepszym świetle.Ludzie spostrzegają, odbierają i interpretują siebie i innych kierując się gotowością do osiągnięcia zgodności poznawczej.
TEORIA ZGODNOŚCI POZNAWCZEJ ludzie próbują osiągnąć spójność poznania i zachowania. Kiedy nasze zachowanie nie odpowiada naszym przekonaniom doświadczamy dysonansu poznawczego. Żeby go zr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46.23 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!