ikona pliku doc

Psychologia społeczna - do egzaminu notatki

Pedagogika II rok III semestr Psychologia społeczna Materiały do nauki do egzaminu w formie skondensowanej


  2055 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2055
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 105,00 kB.


PRZEDMIOT PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Przedmiotem jest jednostka funkcjonująca w społeczeństwie METODY STOSOWANE PRZEZ PSYCHOLOGIĘ SPOŁECZNĄ Formułowanie hipotez i teorii Metody obserwacyjne: obserwacja systematyczna obserwacja uczestnicząca analiza archiwalna, zgodność sędziów kompetentnych Metoda korelacyjna: Korelacja dodatnia korelacja ujemna dobór losowy Metoda eksperymentalna: Eksperyment naturalny Eksperyment laboratoryjny Eksperyment w terenie Sondaż ankietowy (lustracja) Studium w terenie ZDOLNOŚCI SPOŁECZNE jednostki są zdolne do wywierania wpływu na innych ludzi OSOBY POZBAWIONE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH odrzucone dzieci nastolatki i młodzież osoby dorosłe z problemami np. małżeńskimi osoby starsze ? samotne, bez rodziny ASERTYWNOŚĆ to umiejętność pełnego wyrażanie siebie w kontakcie z inną osobą lub osobami EMPATIA umiejętność wczuwania się w stany emocjonalne innych ludzi AUTOPREZENTACJA próba zakomunikowania przez zachowania werbalne i niewerbalne kim jesteśmy lub za kogo chcielibyśmy być uważani przez innych ludzi CO TO JEST GRUPA SPOŁECZNA to co najmniej 2 osoby mające wspólny cel i wchodzące ze sobą w interakcje bezpośrednio lub upośrednione, czyli przebiegające przy udziale struktur organizacyjnych lub środków masowego przekazu GRUPA SPOŁECZNA A GRUPA NIESPOŁECZNA grupa społeczna to grupa w której 2 lub więcej osób współdziała ze sobą oraz współzależy od siebie (zaspokajanie potrzeb) grupa niespołeczna to grupa w której 2 lub więcej osób znajduje się w tym samym miejscu i czasie lecz ze sobą nie współdziała (np. grupa kibiców na meczu) POJĘCIE NORMY GRUPOWEJ jest pojęciem oceniającym ? zawiera ono model, wzór zachowania pożądanego, a nie zachowania typowego, przeciętnego CEL GRUPY
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 105,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!