ikona pliku doc

Psychologia społeczna notatki

Sytuacje społeczne, interakcje społeczne, Założenia nauki o małych grupach społe, Mala grupa spoleczna, wpływ społeczny, Postawa społ, Wspóldziałanie wsólpraca zespół, Konflikt interpersonalny, rodzina


  878 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 878
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 67,00 kB.


Sytuacje społeczne ? wszystkie takie sytuacje, w których odczuwamy bezpośrednią lub pośrednią obecność innych ludzi. Obecność innych ludzi w naszym życiu oznacza, że my inni ludzie wzajemnie na siebie oddziałujemy (wywieramy na siebie modyfikujący w pływ). Sytuacje społeczne: - występują powszechnie - wywierają wpływ na myślenie, emocje, motywacje, postawy, zachowania - zachowanie ludzi w obecności innych osób podlega zmianom: a) uniformizacji (podporządkowanie się) b) indywidualizacji - mogą oddziaływać na innych uczestników negatywnie lub pozytywnie - należy kreować sytuacje pozytywne oraz korygować sytuacje negatywne - podstawowym warunkiem sytuacji społecznej jest proces wzajemnego spostrzegania i komunikowania się - ludzie w sytuacjach społecznych mogą zachowywać się zarówno spontanicznie jak i intencjonalnie w sposób zorganizowany odgrywają na przykład różne role społeczne - istnieją także kategorie tych sytuacji a) bezpośrednie i pośrednie b) interpersonalne, małogrupowe, makrogrupowe, masowe c) formalne i nieformalne d) otwarte i zamknięte - środowisko społeczne składa się z wielu sytuacji społecznych - wyróżnia się trzy podstawowe formy zachowania w sytuacjach społecznych: współdziałanie i rywalizacja Interakcje społeczne ? proces wzajemnego wywierania wpływu na siebie dwóch lub więcej osób ( grup, organizacji, instytucji) wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi, którzy znajdują się w sytuacjach społecznych Warunki interakcji: każdy partner świadomie generuje zachowaniem; odbiera zachowanie innych, zachodzi proces komunikowania; partnerzy wzajemnie modyfikują swoje zachowanie (zależność i wymiana) Rodzaje interakcji: * podział wspólny: interpersonalna, intergrupowa, intragrupowa, międzyinstytucjonalna, między jednostką i grupą * podział dychotomiczny: pozytywne i negatywne; formalne i spontaniczne: luźne i zorganizowane; dwu i wielostronne;
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 67,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!