ikona pliku docx

Psychologia rozwojwa notatki

Rozwój, okresy rozwoju, rozwój poznawczy wg Piageta, analiza i cechy rysnku dziecka, inteligencja, spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie


  1683 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1683
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,83 kB.


Psychologia rozwojowa jest jedną z teoretycznych dziedzin psychologii jako jej gałęzi.

Jest to nauka o rozwoju, obejmująca dwa zasadnicze działy: psychologię filogenetyczną i psychologię ontogenetyczną. Zajmuje się badaniem zmian w zachowaniach, procesach i strukturach psychicznych człowieka, z punktu widzenia zmian jakim podlegają one w czasie.

Rozwój człowieka rozumiany jest jako proces całożyciowych przemian  ilościowych i jakościowych, przebiegających w różnych warunkach, sytuacjach życiowych i zadaniowych, przejawiających się w odpowiednich formach zachowania i działania jednostki. (wg K. Czarneckiego)

Okresem rozwoju nazywa się pewien wycinek czasu, w całym biegu życia ludzkiego, w którym zachodzą widoczne i ważne zmiany rozwojowe. Główne okresy rozwoju wg K.Czarneckiego to:

I.    Okres prenatalny (od poczęcia do 39 tygodnia życia)

II.   Okres wczesnego dzieciństwa ( od 1-3 roku życia)

III.  Okres przedszkolny ( od 3-6 roku życia)

IV.  Okres młodszo szkolny ( od 7-10 roku życia)

V.    Okres dojrzewania i dorastania ( od 11-18 roku życia)

VI.   Okres młodzieńczości ( od 19-25 roku życia)

VII.  Okres stabilizacji życiowej i zawodowej ( od 26-30 roku życia)

VIII. Okres progresywnej ekspansji ( od 31-55 roku życia)

IX.    Okres regresywnej ekspansji ( od 56-60 roku życia)

X.     Okres starzenia się ( od 61 do kresu życia).

Periodyzacja rozwoju według Barbary Harwas-Napierały i Janusza Trempały:

I.         Okres prenatalny (od poczęcia do narodzin)

II.        Okres wczesnego dzieciństwa (od narodzin do 3. roku życia)

III.      Podokres wieku niemowlęcego (od narodzin do końca 1. roku życia)

IV.      Podokres wieku poniemowlęcego (od 2. do 3. roku życia)

V.        Okres średniego dzieciństwa-wiek przedszkolny (od 4. do 6. roku życia)

VI.      Okresy późnego dzieciństwa-młodszy wiek szkolny (od 7. do 10.-12. roku życia)

VII.     Okres adolescencji (od 10.-12. do 20.-23. roku życia)

VIII.   Podokres wczesnej adolescencji-wiek dorastania (od 10.-12. do 15. roku życia)

IX.      Podokres późnej adolescencji-wiek młodzieńczy (od 16. do 20.-23. roku życia)

X.        Okres wczesnej dorosłości (od 20.-23. do 35.-40. roku życia)

XI.      Okres średniej dorosłości- wiek średni (od 35.-40. do 55.-60. roku życia)

XII.     Okres późnej dorosłości-wiek starzenia się (od 55.-60.-roku życia i więcej)

Zasady analizy rysunku. Należy:

- zapamiętać pierwsze wrażenie, ale nie wolno się do tego tylko ograniczać

- uwzględnić wielkość i format kartki

- zwrócić uwagę na punkty centralne

- wsłuchać się w wypowiedź autora

- obserwować dziecko w trakcie tworzenia rysunku

- poznać sytuację rodzinną dziecka

- porozmawiać o jego problemach

- powiązać informacje w całość

Ponadto należy zwrócić uwagę na:

-centralne punkty rzucające się w oczy, elementy, formy, kolory, intensywność treści i podział rysunku.

-co nietypowego znajduje się w centrum, czego nie ma.

-wielkość rysowanych kształtów, elementy powtarzane i ich ilość.

Cechy rysunku dziecka w fazie figuratywnej:

- wyrazistość ( przedmioty przedstawiane w najbardziej charakterystyczny, wyraźny sposób)

- antropomorfia  ( identyfikacja z żywymi istotami, nadawanie zwierzętom cech ludzkich)

- perspektywa symultaniczna postaci (przedmioty przedstawiane są jednocześnie z wielu punktów widzenia)

- zdjęcie rentgenowskie (pokazanie tego poznajduje się na zewnątrz i wewnątrz rysowanego obiektu)

- proporcje wyrazu ( to co jest ważne, rysowane jest w większym rozmiarze, natomiast nieistotne w mniejszym rozmiarze lub całkowicie pominięte)

- opowiadanie (rysowanie to opowieść, mowa obrazu zastępuje słowa, rozładowuje napięcia, wyraża odczucia i lęki)

Inteligencja to rodzaj sprawności umysłowej. Inteligencję weryfikuje się za pomocą testów.

Typy inteligencji:

- adaptacja do nowych sytuacji i zmiennych wymogów zadania

- optymalne uczenie się, a także wykorzystanie doświadczenia i treningu

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,83 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!