ikona pliku pdf

Psychologia rozwoju człowieka (Tom II) notatki

Harwas-Napierała B., TPsychologia rozwoju czĹ?owieka (Tom II)rempaĹ?a J. -


  707 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 707
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 2.65 MB.


WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2002
Tom I
Psychologia rozwoju człowieka
Charakterystyka okresów życia człowieka
Rozdział
Okres prenatalny
(opracowała Dorota Kornas-Biela)
Celem rozdziału jest scharakteryzowanie psychofizycznego rozwoju dziecka przed urodzeniem oraz przedstawienie niektórych czynników, które mogą optymalizować lub zakłócać ten rozwój. Zagadnienia te są przedmiotem badań wielu nauk, w tym psychologii prenatalnej, która stanowi dynamicznie rozwijającą się dziedzinę psychologii (por. Kornas-Biela, 1991, 1992, 1995b). Psychologia prenatalna jest ściśle związana z psychologią perinatalną (Bielawska-Batorowicz, 1995), prokreacyjną (zob. np. Z zagadnień..., 1992) i psychologią rodziny (Kornas-Biela, 1995c), jak też z etologią, etnologią, socjologią oraz różnymi dziedzinami medycyny {Prenatal..., 1988; The Free Woman..., 1989; Pre andPeńnatal..., 1992). Ze względu na konieczność ochrony zdrowia dziecka w badaniach prenatalnych wykorzystywane są nieinwazyjne metody, jak np. obserwacje prenatalnego rozwoju różnych gatunków zwierząt, obserwacje zachowań dzieci przedwcześnie urodzonych, czy też badania za pomocą coraz bardziej skomplikowanych technik i aparatury medycznej obrazujących zachowanie dziecka (np. ultrasonografia, endoskopia z użyciem szerokokątnego obiektywu, i in.). Postęp w badaniach nad rozwojem w okresie prenatalnym zakończył spekulacje i zanegował pogląd traktujący płód jako konglomerat specjalizujących się komórek i narządów, aktywny na poziomie fizjologicznym lecz nie czujący, bierny i zależny (Chamberlain, 1986, 1992). Wyniki badań skłaniają również do odejścia od ujmowania rozwoju jako przechodzenia od struktury do funkcji i opisywania specyfiki tego okresu z punktu widzenia następnego okresu rozwojowego (płód traktowany jako niepełnowartościowy, niedojrzały noworodek). Badania wykazały, że neurosensoryczne i neuromięśniowe struktury ciała rozwijają
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 2.65 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!