ikona pliku doc

Psychologia rozwoju człowieka notatki

Przedmiot badań psychologii rozwojowej (pojęcie rozwoju, typy, podstawowe cechy, prawa zależności).


  90 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 90
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43.00 kB.


Psychologia rozwoju człowieka
Tematy:
      Przedmiot badań psychologii rozwojowej (pojęcie rozwoju, typy, podstawowe cechy, prawa zależności).
      Opisz rozwój dziecka (do wyboru: rozwój ruchowy, psychologiczny, mowy, społeczny, emocjonalny, moralny). i
Literatura:
      Elizabeth B. Hurlock „Rozwój dziecka” Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985
      Maria Przetacznik- Gierowska, Maria Tyszkowa „Psychologia rozwoju człowieka: zagadnienia ogólne” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
      red. nauk. Barbara Harwas- Napierała, Janusz Trempała „Psychologia rozwoju człowieka: charakterystyka okresów życia człowieka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

      Przedmiot badań psychologii rozwojowej (pojęcie rozwoju, typy, podstawowe cechy, prawa zależności).
Psychologia rozwojowa - to jedna z teoretycznych dziedzina psychologii zajmująca się genezą wszelkich form życia psychicznego oraz właściwościami psychicznymi człowieka we wszystkich fazach jego rozwoju. Bada zachowanie się i przeżycia człowieka z punktu widzenia zmian, jakim podlegają one w czasie, tzn. uwzględnia w swoich badaniach zmianę czasu. Czas nie jest tu jednak utożsamiany z wiekiem życia. Specyfika przedmiotu badań psychologii rozwojowej polega jednak na tym, iż zajmuje się ona badaniem zmian szczególnego rodzaju, a mianowicie zmian rozwojowych. Nie każda zmiana w zachowaniu się czy przeżyciach człowieka może być traktowana jako zmiana rozwojowa. Nie nazwiemy np. rozwojem zmiany w zachowaniu powstałej w rezultacie wyuczenia się określonego zachowania czy materiału, który po pewnym czasie ulega zapomnieniu, ani zmian w zachowaniu i przeżyciach wywołanych potrzebą snu.
Główne działy psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia można wyodrębnić na podstawie kryterium wieku (okresu rozwojowego), jakim się ona zajmuje albo na podstawie procesów czy aspektów rozwoju, które bada.
Wg okresu rozwojowego wyróżniamy takie dział
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!