plik docx

Wczesna dorosłość

Wczesna dorosłość pojmowana jest jako czas emocjonalnego i materialnego usamodzielnienia się – poprzez opuszczenie domu rodzinnego, podjęcie pracy zawodowej i założenie rodziny, a zadania, jakie przypadają na tę fazę życia, to – zdaniem Havighursta – wybór małżonka, uczenie się życia z nim, założenie rodziny, wychowywanie dzieci, prowadzenie domu, rozpoczynanie pracy zawodowej i obowiązków obywatelskich, znalezienie odpowiadającej sobie grupy społecznej. Młody człowiek występuje we wszystkich ty...

plik docx

artykul tlumaczony

streszczenie artykulu

Abstrakt

W tym artykule przedstawiamy podsumowanie ostatnich badań łączących percepcję języka w okresie niemowlącym w kontekście późniejszego rozwoju języka, jak również nowe empiryczne badania  testujące te powiązania. Rozróżnianie fonetyczne na początku jest uniwersalne, ale spadek występuje spadek rozróżniania nieojczystych fonemów przed końcem 1 roku życia. Wykorzystaliśmy to przejście w fonetycznej percepcji między 6-12 mż, testowaliśmy hipot...

plik doc

Motywacja wewnetrzna psychologia

Motywacja w sporcie
jjk 4 Motywacja w sporcie Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w sporcie. Odporność psychiczna i jej uwarunkowania Na lodowym, bardzo niebezpiecznym torze łatwo było o upadek. Jerzy Wojnar rozważnie pokonując wiraże w kolejnych ślizgach, wysunął się na prowadzenie. W trzecim ślizgu znalazł się w krytycznej sytuacji. Wyrzucony z wirażu, leciał wprost na lodową skałę. Zdołał szczęśliwie wykonać w powietrzu częściowy obrót. Spadł na jedną płozę. Uderzenie było tak potęż...

plik doc

Skala wartości Schelerowskich

Streszczenie podręcznika Skala Wartości Schelerowskich autorstwa Piotra Brzozowskiego.
SKALA WARTOŚCI SCHELEROWSKICH – SWS       Autorstwa Piotra Brzozowskiego Inspiracja       teoria obiektywnej hierarchii wartości       teoria modalności (jakości) wartości Maxa Schellera       modyfikacje teorii Schellera dokonanej przez Tischnera. SWS umożliwia       porównanie realnie istniejących subiektywnych hier...

plik doc

Psychologia rozwoju człowieka

Przedmiot badań psychologii rozwojowej (pojęcie rozwoju, typy, podstawowe cechy, prawa zależności).
Psychologia rozwoju człowieka Tematy:       Przedmiot badań psychologii rozwojowej (pojęcie rozwoju, typy, podstawowe cechy, prawa zależności).       Opisz rozwój dziecka (do wyboru: rozwój ruchowy, psychologiczny, mowy, społeczny, emocjonalny, moralny). i Literatura:       Elizabeth B. Hurlock „Rozwój dziecka” Państwowe Wydawnictwo Nauko...

plik doc

INTERPRETACJA ZDARZENIA ŻYCIOWEGO NA PODSTAWIE DOWOLNEJ KONCEPCJI PSYC

W psychologii istnieje wiele koncepcji, podejść do człowieka, jego aktywności, procesów poznawczych. Koncepcją psychologiczną człowieka, jaką zaprezentuje jest koncepcja behawiorystyczna. Nazwa behawioryzm pochodzi z języka angielskiego od słowa behavior i oznacza postępowanie. Twórcą tego kierunku był John Broadus Watson, którego celem było przekształcenie psychologii w naukę eksperymentalną, niczym nauki przyrodnicze. Behawioryzm w ślad swej myśli kładzie nacisk na obserwacje zachowania ludzki...