ikona pliku doc

Psychologia rozwojowa notatki

Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej


  1152 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1152
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 71,00 kB.


1. Przedmiot cel i zadania psych. rozwojowej. Przedmiotem psych rozwoju czł (dzieci, młodzieży, dorosłych) jest cała, żywa, rozwijająca się ? od poczęcia i urodzenia aż do kresu życia ? jednostka ludzka. Psych rozwoju jest nauką o zmianach w rozwoju i zachowaniu się czł w ciągu całego życia, nauką o warunkach, procesie, wynikach oraz ogólnych prawidłowościach zmian w rozwoju i zachowaniu się społecznym. Cele psych rozwoju czł wynikają z ogólnych celów nauki i naukowego poznawania rzeczywistości. Są to 1) dążenie do obiektywnego poznawania, rozumienia i przedstawiania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w całościowym biegu ich życia 2) dążenie do wskazywania realnych możliwości kształtowania, doskonalenia, samodoskonalenia i przekształcania własnych ?sił rozwojowych? dzieci, młodzieży i dorosłych 3) dążenia do przedstawiania możliwości opanowania mechanizmów rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych Zadania psych rozwoju wynikają z ogólnych zadań nauki i poznania naukowego rzeczywistości. Są to głównie 1) zadania teoretyczne, polegające na ukazaniu ogólnych prawidłowości rozwoju człowieka, jako określonej, istniejącej rzeczywistości 2)zad praktyczne, polegające na ukazywaniu możliwości stymulowania rozwoju czł. Natomiast zad szczegółowe dotyczą odpowiedzi na pytania 1) jakie są prawidłowości rozwoju poszczególnych sfer? 2) jakie są odchylenie od norm rozwojowych czł? 3) jak przebiega całożyciowy rozwój czł? 4) w jakich warunkach rozwój czł przebiega zgodnie z oczekiwaniami? 2. Definicja ?rozwój psychiczny?, tempo i rytm rozwoju. Psychiczny rozwój, proces przekształcania się form i przebiegu procesów psychicznych oraz przekształcania struktury osobowości człowieka w ciągu całego życia, wg niektórych teorii - tylko do końca wieku młodzieńczego. Mimo ciągłości tego procesu i różnic indywidualnych możliwe jest wyodrębnianie faz rozwojowych, n
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 71,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!