ikona pliku doc

PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu notatki

skrócone częściowe opracowanie do egzaminu


  371 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 371
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 81.50 kB.


Wymień i zdefiniuj podstawowe struktury przedsiębiorstwa Zakład pracy ma 3 wzajemnie powiązane struktury ekonomiczną technologiczną społeczną Struktura ekonomiczna ? oznacza całokształt gospodarki środkami produkcji tzn. środkami finansowymi, pracą żywą, praca uprzedmiotowioną; obejmuje zaopatrzenie i zbyt, system wynagrodzeń; decyduje o poziomie funkcjonowania przedsiębiorstwa Struktura technologiczna ? to pełne wyposażenie materialne przedsiębiorstwa (materiały, budynki, maszyny)oraz procesy technologiczne i wynikające z nich zasady organizacji pracy Struktura społeczna ? to całokształt stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie tzn. organizacja formalna+ nieformalne związki między pracownikami Zdefiniuj organizację formalną i nieformalną Organizacja formalna ? to skodyfikowany zestaw oficjalnie obowiązujących zasad współdziałania ludzi, zmierzających do realizacji celów przedsiębiorstwa Organizacja nieformalna ? to nieskodyfikowany zestaw zasad, które są przestrzegane przez pracowników, które są przestrzegane, pomimo że nie obowiązują urzędowo (spontaniczne kontakty międzyludzkie zaspokajające te potrzeby, których nie zaspokaja organizacja formalna) Podaj cechy organizacji formalnej oraz określ ich znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa 4 główne cechy organizacji formalnej specjalizacja hierarchia koordynacja procedura Znaczenie tych cech dla funkcjonowania przedsiębiorstwa Specjalizacja ? racjonalizuje cykl produkcyjny przez pełne informowanie pracowników o ich zadaniach; podział funkcji może prowadzić do sprzeczności interesów pracowników różnych pionów; jej konsekwencją mogą być konflikty między pracownikami tego samego szczebla, wyspecjalizowanymi w różnych typach zadań Hierarchia ? różnicuje ludzi zajmujących różne stanowiska, racjonalizuje produkcję, wywiera wpływ na koordynac
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 81.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!