plik doc

psychologia behawiryzm-npsychoanaliza ZALICZENIE (1).doc


W psychologii istnieje wiele koncepcji , podejść do człowieka, jego aktywności, procesów poznawczych. Spośród licznych szkół psychologicznych ukształtowanych w XX w. kilka zdobyło szczególną popularność i znaczenie: funkcjonalizm, hormizm, psychologia postaci, behawioryzm i psychoanaliza. Wszystkie te szkoły europejsko – amerykańskie były w opozycji do psychologii uformowanej w XIX wieku. Założenia tej XIX – wiecznej psychologii były następujące: przedmiotem jest świadomość, metodą intros...