ikona pliku docx

psychologia ogólna - wykłady notatki

Psychologia ogólna - wykłady - APS


  175 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 175
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 140.68 kB.


PSYCHOLOGIA OGÓLNA

WPROWADZENIE

Profesor Jolanta Zagrodzka-Szmagalska

mail: zagrodzka@aps.edu.pl

Literatura obowiązkowa:

„Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat.” S.M.Kosslyn Rosenberg Znak 2006 (całość)

„Psychologia. Podręcznik akademicki” D.Doliński, Strelau, 2008 tom 1 i 2 GWP (wybrane rozdziały)

Egzamin:

- test jednokrotnego wyboru, 30 pytań/20 min

- 16 odpowiedzi prawidłowych 3

- zakres treści wykładów + podana literatura (rzadko, aczkolwiek się zdarza)

Dyżury p.3616:

- poniedziałek 14:00 15:00

- środa 12:00 13:00

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 1

PODSTAWY PSYCHOLOGII 2

NEUROBIOLOGICZNE PODŁOŻE PROCESÓW PSYCHICZNYCH I ZACHOWAŃ ZARYS ANATOMII I FUNKCJI MÓZGU 3

PROCESY POZNAWCZE I UWAGA 8

PROCESY PAMIĘCI 10

PROCESY POZNAWCZE I UCZENIE SIĘ 13

MYŚLENIE 16

MOTYWACJA 19

INTELIGENCJA 23

EMOCJE 28

STRES 34

ZABURZENIA 38

AGRESJA 44

PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH I OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA 53


PODSTAWY PSYCHOLOGII

„Długie są dzieje psychologii, ale krótka jej historia” (Ebbinghaus, 1908)

Wilhelm Wundt ojciec psychologii jako nauki. Pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej Uniwersytet Lipski 1879 „Zarys psychologii fizjologicznej”

Psychologia - nauka (logos) o duszy (psyche) - nauka o procesach psychicznych i zachowaniu:

  1.  trzy poziomy analizy mózg, osoba, grupa
  2.  podstawowe metody eksperyment, obserwacja, wywiad, testy inteligencji i zdolności, techniki kwestionariuszowe, neuroobrazowanie

Główne nurty myśli psychologicznej:

1) Strukturalizm - Podstawowe składniki świadomości wrażenia i odczucia. Celem opisywanie zasad i okoliczności w jakich elementy te łączą się tworząc struktury psychiczne (treść psychiki)

Introspekcja, pomiar czasów reakcji.

(W.Wundt, E.Titchener)

2) Psychologia postaci - (gestalt) koncentracja na ogólnych wzorcach zachowań, myśli lub doświadczeń „całość to więcej niż suma części”. Zjawiska psychiczne mogą być zrozumiane, gdy się je postrzega jako całości.

(M.Wertheimer)

3) Funkcjonalizm przedmiotem badań funkcje (cele) zachowania, rola umysłu w funkcjonowaniu i przystosowaniu się do świata. Inspiracją darwinowska teoria doboru naturalnego.

(W James, J.Dewey szkoła chicagowska, lata 20 XX wieku)

4) Podejście psychodynamiczne myśli, uczucia i zachowanie są wynikiem działania świadomych i nieświadomych popędów, które są w bezustannym konflikcie. Nowe podejście do leczenia problemów psychicznych. Analiza marzeń sennych, pomyłek.

(S.Freud)

5) Behawioryzm nie ukryte procesy psychiczne, a bezpośrednio obserwowalne i mierzalne zachowania przedmiotem badan psychologii. Działania człowieka przebiegają wg schematu S-R (bodziec, reakcja). Kluczowe pojęcia uczenie się, wzmocnienie (pozytywne i negatywne) świadomość zjawiskiem pozornym.

(J.Watson, E.I.Thorndike)

6) Psychologia humanistyczna lata 50/60 XX wieku w reakcji na ograniczenia koncepcji psychodynamicznej (kieruje nami treść procesów psychicznych) i behawioryzmu (kierują zewnętrzne bodźce) Człowiek sam w sobie jest wartością, posiada wolna wolę i wewnętrzny potencjał twórczy. Psychologia powinna zajmować się wyższymi motywami i rozwojem kluczowe pojęcie samorealizacja.

(A.Maslow, C. Rodgers)

7) Teoria poznawcza (lata 60 XX w) (kognitywistyka) próbuje opisać naturę przetwarzania informacji. Podstawą teoria informacji. Metafora komputera (Neisser, 1967) procesy psychiczne software, mózg komputer.

(U.Neisser, N.Chomsky)

8) Neuronauka poznawcza (neurokogniwistyka) połączenie psychologii poznawczej z badaniami nad funkcjonowaniem mózgu (neuroscience). Zawiera 3 poziomy analizy.

(S.Kosslyn, M.Gazzaniga)

9) Psychologia ewolucyjna wszelkie zachowania człowieka mają biologiczne (adaptacyjne) uzasadnienie. Przynajmniej część z nich jest dziedziczona genetycznie (genetyka behawioralna).

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 140.68 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!