ikona pliku docx

Psychologia ogólna - podstawy notatki

Wstęp do psychologii ogólnej wyłożony dla studentów pierwszego roku filologii angielskiej.


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 207.03 kB.


PSYCHOLOGIA OGÓLNA semestr pierwszy (f. angielska I rok 2014/2015)
_____________________________________________________________________

Data: 08.10.2014

Psychologia
- nauka o umyśle człowieka

Psyche umysł  logos nauka

Psychologia to nauka o człowieku, jego świadomości i nieświadomej działalności; o procesach
i prawach rządzących jego zachowaniem, a także o jego funkcjonowaniu w środowisku społecznym.

CZŁOWIEK:

 1.  ZACHOWANIE
 2.  SFERA PSYCHICZNA
 3.  SFERA DUCHOWA

PSYCHIKA CZŁOWIEKA składa się na:

 1.  Emocje, uczucia, afekty/motywacja
 2.  PROCESY POZNAWCZE
  (wszystkie zjawiska pozwalają na odpowiedzi i wykorzystywanie ich w życiu)

PROCESY POZNAWCZE dzielą się na:

 1.  Wrażenia i spostrzeżenia
 2.  Uwagę
 3.  Pamięć
 4.  Uczenie się
 5.  Myślenie
 6.  Mowę

OSOBOWOŚĆ:

 1.  Potrzeby
 2.  Postawy
 3.  Samoświadomość
 4.  Cele życiowe
 5.  Cechy osobowości/charakteru
 6.  Mowę

RÓŻNICE INDYWIDUALNE:

 1.  Temperament
 2.  Inteligencja
 3.  Style poznawcze

PSYCHOLOGIA

Teoretyczna: ogólna, rozwojowa, poznawcza, psycholingwistyka.
Praktyczna: kliniczna, psychologia reklamy, psychologia sportu.

1) Psychologia jest nauką, której twierdzenia są obserwowalne i mierzalne.
2) PSYCHOLOGIA musi mieć teorie naukowe. Musi być wypracowany system spójnych poglądów, które tworzą konkretną teorię.
3) PRAWA NAUKOWE

Cechy psychologii:

 1.  Opisywanie
 2.  Wyjaśnianie zachowań ludzkich
 3.  Przewidywanie
 4.  Kierowanie zachowaniem człowieka
 5.  Rozwiązywanie problemów

rok 1789 powstanie psychologii jako nauki; powstało pierwsze laboratorium psychologiczne Wilhelma Wundta

4) MĘDRCY PSYCHOLOGII

 1.  Strukturalizm
 2.  Funkcjonalizm
 3.  Psychoanaliza
 4.  Psychologia postaci
 5.  Behawioryzm
 6.  Psychologia humanistyczna
 7.  Psychologia kognitywna (poznawcza)

________________________________________________________________________________

Data: 15.10.2014

Prekursorzy i nurty na kolejnej stronie >>

Nurt: strukturalizm. Prekursorzy: Wilhelm Wundt. Czas powstania: lata 70 XX wieku. Przedmiot badań: „Z czego zbudowane są funkcje psychiczne człowieka?”; zjawisko percepcji i działanie pamięci. Metody badawcze: metoda samoobserwacji (introspekcja); eksperyment.

Nurt: funkcjonalizm. Prekursorzy: William James. Czas powstania: USA, początek XX wieku. Przedmiot badań: zachowanie człowieka i funkcjonowanie. Metody badawcze: introspekcja; eksperyment, obserwacja.

Nurt: psychoanaliza. To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 207.03 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!