plik docx

Psychologia


ŻRÓDŁA MOTYWACJI

- potrzeby

- zadania

MODEL MOTYWACJI WEDŁUG TEORII POTRZEB

POTRZEBA     DĄŻENIE

(brak)     (dążenie do zaspokojenia potrzeby)

DĄŻENIE     DZIAŁANIA

(dążenie do zaspokojenia potrzeby)   (zachowanie nakierowania na cel)

OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA - zjawisko, gdy ktoś nie dopuszcza do świadomości niektórych sygnałów i bodźców, niekiedy bardzo groźnych.

plik doc

psychologia ogólna


Przedmiot, dziedziny i metody psychologii 1.Geneza rozwoju myśli psychologicznej; Jedną z dziedzin psychologii jest historia psychologii. Jest to bardzo młoda nauka, liczy ok. 120 lat. Od końca XIXw. Rozwija się jako nauka samodzielna. W latach 90. XIXw. Powstały masowo laboratoria badań eksperymentalnych (pierwsze powstało w Lipsku w 1879r. ,w Polsce w 1901r. we Lwowie – silnym ośrodku naukowym). Pierwszymi założycielami byli filozofowie, lekarze, fizjologowie, rzadziej biologowie. Prze...

plik doc

Agresja i Przemoc Poznaniak

Zagadnienia do egzaminu z Agresji i Przemocy u Pana Poznaniaka
AGRESJA- każda forma zachowania, której celem jest wyrządzenie szkody, straty, destrukcji, obrażeń. Szkoda ta jest wyrządzana innej istocie żywej (człowiek, zwierzę). Istota żywa, która jest obiektem krzywdzenia, jest motywowana do unikania zachowań sprawcy.       Ważną cechą zachowań agresywnych jest to, że są to na ogół zachowania negatywnie ocenianie pod względem społeczno- moralnym. Na ogół są traktowane jak...