ikona pliku doc

Psychologia ogólna notatki

wykłady z psychologii ogólnej, rok I


  1345 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1345
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 392,00 kB.


WYKŁADY Z PSYCHOLOGII OGÓLNEJ PROF. ŁUKASZEWSKI WYKŁAD PIERWSZY WPROWADZENIE Wiedza naukowa jest warunkowa - "jeśli coś to następuje coś", jest wiedzą żywą bo ulega zmianom. Rodowód psychologii : - wyjście od doświadczeń potocznych - filozofia (pytania natury ontologicznej) - Ontologia, w filozofii, zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613), nauka o "pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach" bytu. W takim ujęciu nauka o bycie jako takim, której zadaniem jest dociekanie natury wszystkiego, cokolwiek istnieje, czyli "tego, co jest", zarówno w sferze realnej - przedmioty, zdarzenia, fakty - jak też wyabstrahowanej - pojęcia, kategorie, terminy. Współcześnie mianem ontologii przyjęło się nazywać jeden z podstawowych działów filozofii zajmujący się - obok teorii poznania (gnozeologii) i aksjologii - teorią bytu, problemami jego natury, sposobami istnienia i przejawienia, stosunkami pomiędzy bytami itp. Obecnie w filozofii występuje tendencja do wyodrębniania ontologii szczegółowych, takich jak: ontologia egzystencjalna, ontologia rozumienia, ontologia nicości, ontologia wartości itp. - eksperymenty natury - wrodzone defekty rozwojowe (największy postęp w badaniach mózgu nastąpił w Rosji gdy podczas wojny było bardzo wielu żołnierzy z ranami postrzałowymi, dało to możliwość obserwowania przy jakich uszkodzeniach mózgu następują zmiany w funkcjonowaniu człowieka). Różne odmiany psychologii : 1. psychologia dnia codziennego (psychologia potoczna) jest sposobem widzenia, interpretowania i radzenia sobie z rzeczywistością, jak skonstruowany jest świat, odmiana : psychologia wartościujących rekomendacji. 2. psychologia humanistyczna (rekomenduje, a nie opisuje rzeczywistość, rekomenduje co jest dobre, co warto robić, co jest lepsze, co warto i dlaczego) proces uogólniania bez metodologii, wystarczy pojedyńczy przypadek, precedens najpopula
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 392,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!