ikona pliku doc

psychologia ogólna notatki


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 147,50 kB.


Przedmiot, dziedziny i metody psychologii
1.Geneza rozwoju myśli psychologicznej;
Jedną z dziedzin psychologii jest historia psychologii. Jest to bardzo młoda nauka, liczy ok. 120 lat. Od końca XIXw. Rozwija się jako nauka samodzielna. W latach 90. XIXw. Powstały masowo laboratoria badań eksperymentalnych (pierwsze powstało w Lipsku w 1879r. ,w Polsce w 1901r. we Lwowie – silnym ośrodku naukowym). Pierwszymi założycielami byli filozofowie, lekarze, fizjologowie, rzadziej biologowie. Przez wiele wieków psychologia była dziedziną filozofii. Pierwszym „podręcznikiem” psychologii była praca Arystotelesa „O duszy”
Psyche – dusza
Logos – nauka, myślenie
Psychologia to nauka nie tyle o psychice, co jedna z nauk o formach zachowania ludzkiego psyche.
Socjologia i psychologia – córy filozofii
Psychologia jest samodzielną nauką dlatego że:
      posiada wydzielony, swoisty przedmiot badań;
      dysponuje swoistymi i uniwersalnymi metodami poznania naukowego (testy, eksperymenty)
      możliwość opisywania osiągnięć naukowych przy pomocy specjalistycznych twierdzeń, pojęć, hipotez, teorii, itp.
2. Sposoby definiowania przedmiotu badań;
Domeną badawczą psychologii jest poznawanie i opisywanie różnorodnych form zachowania się człowieka i zwierząt ( emocjonowania, myślenia, komunikowania się, itp.) oraz osobowościowych i środowiskowych czynników, które określają zachowanie jednostek i grup społecznych.
      Ważniejsze dziedziny nauk psychologicznych;
Nauki psychologiczne dzielą się na zoopsychologię (p. zwierząt) oraz psychologię człowieka, która dzieli się na psychologię człowieka zdrowego i psychologię człowieka zaburzonego (psychopatologia). Psychologię człowieka zdrowego dzieli się na dziedziny p. teoretycznej i dziedziny p. stosowanej.
Dziedziny psychologii teoretycznej:
      p. ogólna;
      p. społeczna;
      p. rozwojowa;
      p. różnicowa;
      p. fizjologiczna;
      p. ekologiczna;
      p. osobowości;
      p. genetyczna;
      p. porówn
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 147,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!