ikona pliku docx

Psychologia ogólna notatki

Zagadnienia do egzaminu


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23,00 kB.


PSYCHOLOGIA bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne środowiskowe + wewnętrzne osobowościowe), które tym zachowaniem kierują.

Zachowanie jest warunkowe i przez czynniki środowiskowe ( nabyte) i genetyczne ( wrodzone) oraz poprzez interakcje tych czynników.

Psycholodzy ustalają pewne założenia, co do postrzegania z świata. Zakładają, że:

 1.  Pewne zdarzenia się powtarzają, więc można je przewidywać;
 2.  Wszelkie zdarzenia mają przyczyny, więc można je badać;
 3.  Jedyna wiedzą, która jest istotna jest, jest wiedza empiryczna, oparta na badaniach empirycznych, dających się powtórzyć. Prawidłowość musi być stwierdzona przez wiele niezależnych grup badaczy.

Psychologia jako nauka :

 1.  Opis rzeczywistość posiada aparat pojęciowy, terminy zdefiniowane w dziedzinie wiedzy;
 2.  Wyjaśnianie zjawisk, dlatego ludzie zachowują się tak a nie inaczej, podać przyczyny tych zachowań;
 3.  Przewidywanie przewidzieć zachowania ludzkie, statystyka i psychologia posługuje się prawdopodobieństwem, rzadko się sprawdzają;
 4.  Sterowanie zachowaniem ludzi, nie ma 100% manipulowania ludźmi.

KIERUNKI PSYCHOLOGII wg. Prof. Kozieleckiego „ Koncepcje psychologiczne człowieka”

 1.  PODEJŚCIE BEHAWIORALNE wg behawioryzmu podstawowych czynnikiem warunkującym zachowanie człowieka są bodźce z otoczenia.
 2.  PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE - najważniejszymi czynnikami są czynniki wewnętrzne np. motywy, pragnienia, prośby, potrzeby.
 3.  PODEJŚCIE POZNAWCZE - na zachowanie człowieka wpływają odbierane informacje z otoczenia przetworzone przy pomocy struktur poznawczych naszego umysłu.

PERCEPCJA - organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń. (W. Kopaliński)

Istnieją dwa rodzaje struktur poznawczych:

 1.  Związana z wyobraźnią. Odbierane przez nią wrażenia zmysłowe zazwyczaj są deformowane przez nasze oczekiwania, potrzeby, uczucia i mechanizmy obronne, uruchamiane przez podświadomość.
 2.  Związana z inteligencją. Koryguje ona doznania zarejestrowane w naszej wyobraźni.

Systemy percepcyjne człowieka umożliwiają mu widzieć, słyszeć, czuć smak, zapach, dotyk i zmiany temperatury. Jest to także poczucie świadomości (otoczenia).

Percepcja w szerokim sensie oznacza rejestrację (uchwycenie) przedmiotów i zdarzeń środowiska zewnętrznego: ich odbiór sensoryczny, zrozumienie, identyfikację i określenie werbalne oraz przygotowanie do reakcji na bodziec.

Etapy procesu postrzegania:

 1.  odbiór wrażeń,
 2.  postrzeganie w wąskim znaczeniu,
 3.  identyfikacja i rozpoznawanie.
 1.  Postrzeganie/ Spostrzeganie- procesy, które wybierają, porządkują i interpretują informacje, pochodzące z narządów zmysłów; podstawą spostrzegania jest bodziec wzrokowy; jest to dziedzina psychologii poznawczej; przedmiotem badań jest odkrywanie mechanizmów i organizacji zewnętrznej rzeczywistości fizycznej w ludzkich umysłach.
 2.  Percepcja, czyli spostrzeganie- to opracowanie, interpretacja i przypisanie znaczenia doświadczeniu sensorycznemu; procesy percepcyjne pozwalają konstruować, identyfikować, rozpoznawać obiekty fizyczne w realnym świecie; percepcja, czyli spostrzeganie jest zazwyczaj trafna, może zawodzić, gdy dane sensoryczne są niepełne lub wieloznaczne.
 3.  Percepcja jest procesem ciągłego formułowania hipotez, które są weryfikowane na podstawie napływających informacji; jest to proces twórczy, polegającym na aktywnym odbiorze, analizie oraz interpretacji zjawisk zmysłowych; Celem percepcji jest uzyskanie informacji o otaczającym nas świecie. spostrzegania- mimo zmian spostrzeganego obiektu/ przedmiotu, jego właściwości spostrzegane są, jako stałe; st...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!