ikona pliku doc

Psychologia i Socjologia w Zarządzaniu Środowiskiem - ściąga notatki

Ściąga na kolokwium zaliczeniowe z Przedmiotu Humanistycznego na Politechnice Śląskiej


  140 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 140
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 80.50 kB.


Socjologia ? socjo- społeczny, logos ? nauka, => nauka o społeczeństwie. Ukształtowała się pod koniec XIX, wyodrębniła się z filozofii. 1937- August Conte stwierdził iż jest nowa dyscyplina o społeczeństwie. Nauki, które wdych czasch dominowały to scjentologia i empiryzm. Nurty i kierunki współczesnej socjologii: Funkcjonalizm, główni przedst. Merton, Parsons => F. zakładał, że społeczeństwo jest w stanie równowagi, dzieki wewnętrznym mechanizmom samoregulującym, wyjśnia zjawika społeczne poprzez ukazanie ich funkcji. Konfliktu gł przedst.. Coser, Rex, Dahrendorf => skupia uwagę na różnych konfliktach które są immanentną cechą społeczeństwa. Wymiana społeczna- gł. Przedst.. Blau, Romans => koncentruje się na wyjaśnianiu zjawisk społecznych w aktach wymiany nagród i kar. Interakcjonizm symboliczny ? gł przed. Blumem, Mead, Kunn => zwraca uwagę na tworzenie się tzw. społecznej jażni, podczas interakcji z inymi jednostkami. Fenomenologiczna- gł. przed. Schütz => bada fenomeny (zjawiska życia codziennego). Krytyczna ? gł. Przed. Habermas => związana z neomarksizmem ? podziały i konflikty klasowe. Socjologia: Nauki Literatury Pracy Miasta Wsi Sportu Religii Rodziny Wychowania Medycyny Wojskowości Zarzadzania Ochrony środowiska Psychologia ? psyche ? dusza, myśl, umysł, logos ? nauka => nauka o duszy. Nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, cechami psychicznymi i ich rolą w regulacji jego stosunków z otaczającym światem. Ukształtowała się pod koniec XIX w. 1879r ? powstało 1sze laboratorium psychologiczne w Lipsku założone przez Karola Wundt i stała się nauka empiryczną. Introspekcja polega na obserwowaniu własnych przeżyć. To co Wundt zapoczątkował zwane jest psychol. klasyczną. Nurty: Psychologia postaci ? przedstawiciele : Otto Külpe Behawioryzm ? przed. Skinder, Watson Psychoa
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 80.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!