ikona pliku doc

psychologia humanistyczna notatki

Psychologia humanistyczna


  485 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 485
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32,00 kB.


5. Psychologia humanistyczna (kiedy powstała, kto ją stworzył, charakterystyka tej szkoły i treści badań).
Psychologia humanistyczna, była reakcja na niedostatki behawioryzmu i psychoanalizy, bo odebrały one człowiekowi możliwość decydowania o sobie i swoim losie, ( bo w behawioryzmie – to bodźce motywowały człowieka do działania, a w psychoanalizie – biologia).
Psychologia humanistyczna zwraca uwagę na doświadczenie wewnętrzne człowieka i jego wpływ na dojrzewanie człowieka i relacje międzyludzkie. Stara się ona opisać, co to znaczy, żyć w sposób ludzki (porusza ona miejsce człowieka we wszechświecie, opisuje odczuwanie, myślenie i działanie człowieka itd.). Ta koncepcja człowieka jest koncepcja człowieka zdrowego, wg tej szkoły człowiek z natury jest dobry. To, z czym człowiek przychodzi na świat ( potencjały, uzdolnienia) jest dobre i dzięki temu rozwijamy się w pozytywnym kierunku. Jednakże to, co w nas dobre może zostać zniszczone przez niewłaściwe oddziaływanie otoczenia.
Pojawiła się w połowie XX wieku, oferująca wizję człowieka wolnego, bogatego w możliwości rozwoju i samorealizacji. Psychologowie humanistyczni skoncentrowali się na subiektywnym i świadomym doświadczeniu jednostki. Podkreślali jego wyjątkowość i wolność w wyborze własnej drogi życiowej. Głównym celem było dopomożenie człowiekowi w wykorzystaniu potencjału jego psychicznego rozwoju. Psychologię tą charakteryzuje optymizm, widzi ludzi jako jednostki walczące o wykorzystanie swoich możliwości, aby osiągnąć maksimum swojego rozwoju. C. Rogers i A. Maslow to teoretycy tego podejścia.
C. Rogers rozwijał poglądy w pracy z ludźmi, którzy mieli kłopoty emocjonalne. Zaobserwował, ze wiele psychicznych problemów wypływa z czegoś co nazwał dylematem mógłbym – powinienem (konflikt pomiędzy uczynieniem czegoś, a odczuciem). Badał osobowość ludzką.
Centrum jego teorii jest pojęcia ,,ja’’ , obr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!