ikona pliku docx

psychologia egzamin I rok pedagogika notatki


  2722 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2722
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 47,08 kB.


5 form aktywności psychicznej

 1.  Aktywność poznawcza obejmuje ona procesy  uwagi, percepcja czyli spostrzeganie w zakresie wszystkich zmysłów np. słuchowa węchowa, wyobrażenia, myślenie,uwaga
 2.  Menestyczna obejmuje ; pamięć dynamiczna czyli krótkotrwałą oraz pamięć długotrwałą
 3.  Afektywna czyli afekty obejmuje ona procesy tj. emocje są płytkością, odznaczają się nikłym stopniem rozwoju , uczucia są głębokie, względnie stałe, długotrwałe, mogą się rozwijać, pogłębiać
 4.  Kierująca obejmuje ona procesy tj.; czynności regulacyjne i twórcze (czyli algorytmiczne np. ubieranie się, codzienne malowanie)
 5.  Kontrolna obejmuje ona procesy kontrolne, t.j. samokontrola np. afektów czyli takie że człowiek sam kontroluje swoje zachowania i afekty

Przedmiot psychologii

 1.  Rozwiązywanie problemów
 2.  Emocje
 3.  Zrozumienie człowieka
 4.  Rozmowa
 5.  Zrozumienie człowieka i poznanie jego umysłu

Psychologia nie zajmuje się leczeniem. Pytania, jakie sobie zadajemy to

Jaki jest człowiek?

Co człowiek robi?

W psychologii używa się terminu korekcji ludzkich zachowań, ale pojeniem o kluczowym charakterze jest aktywność psychiczna.

RODZAJE PSYCHOLOGII; społeczna, wychowawcza , rozwojowa ,pracy, kliniczna.

Struktura aktu działania

Skutek psychiczny to reakcja psychiczna na wynik działania

Dz=>{(C=>zd)[(swp(=>swz)=>p]} =>w=>sk

                                    |--------\/----------|

                                              śr-sp

Dz- akt działania

C-cel

Zd- zadanie

swp- system warunków podmiotowych (predyspozycje)

swz- system warunków zewnętrznych

p- przedmiot działania

w- wynik działania

sk- skutek działania

śr- środki działania

sp- sposoby działania

A- sytuacja

d- determinacja

z- zadanie

sytuacja

A=>d(swp)(swz)z

III typy sytuacji

I sytuacja łatwa swp > s i z

II typowa swp = s i z

III trudna swp < s i z

Czynniki rozwojowe

Jakie czynniki rozwojowe mają wpływ na kształtowanie aktywności psychicznej?

1. czynniki biologiczne na tą grupę mamy b mały wpływ np., jeśli odziedziczyliśmy jakąś chorobę ,wadę to nie mamy na to wpływu

2. czynniki środowiskowe na ta grupę mamy ograniczony wpływ bo przynajmniej w pierwszych latach nie możemy decydować w jakim środowisku i gdzie żyjemy

3.wychowanie na ta grupę mamy minimalny wpływ lub wcale nie mamy żadnego wpływu bo nie możemy decydował jak zostaniemy wychowani

4. aktywność własna jest zależna , na ta grupę mamy całkowity wpływ.

czynniki genetyczne czynniki wyznaczone przez geny w chwili kiedy dochodzi do zapłodnienia

czynniki wrodzone te, które nabywamy przez 9 m-cy do momentu urodzenia, wszystkie wady z którymi się urodzimy np. matka pije alkohol , narkotyki

Procesy poznawcze

Procesy poznawcze to sekwencja zmian zachodzących w przebiegu aktywności motoryczno intelektualnej człowieka, powstałych w psychice w wyniku oddziaływań bodźców na zmysły i mózg. Procesy psychiczne determinują poznawanie rzeczywistości i regulują stosunek człowieka do otoczenia.

Podział p.p.:

 1.  Myślenie aktywny proces poznawczy, odzwierciedlający ogólne cechy i

stosunki między różnymi elementami rzeczywistości,        zmierzający do rozwiązywania określonych problemów (zadań, zagadnień). Procesy myślenia: analiza, synteza, uogólnianie, abstrahowanie, porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie.

 1.  Pamięć jest jednym z zasadniczych procesów psychicznych. Leży u  

podstaw wszystkich innych procesów psychicznych i bez niej niemożliwe byłoby w ogóle życie psychiczne. Pamięć to proces psych., polegający na zapamiętywaniu, przechowywaniu i odtwarzaniu materiału (zmysłowego, wyobrażeniowego lub myślowego). 3 podstawowe procesy pamięciowe:

zapamiętywanie -  proces gromadzenia wiedzy i umiejętności

pamiętanie dwa procesy: zapominanie (proces naturalny  polega na zmniejszeniu się pod wpływemczasu materiału pamięciowego), zniekształcanie (proces wyłącznie negatywny, polega na powstawaniu różnorodnych zmian w przechowywanym materiale)

odtwarzanie polega na przypominaniu sobie lub rozpoznawaniu.

2 rodzaje pamięci:

Pamięć dynamiczna pamięć krótkotrwała (informacje ulegają zapomnieniu, gdy nie są powtarzane)

Pamięć długotrwała stanowi trwały magazyn śladów pamięciowych o...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 47,08 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!