plik pdf

Emocje i motywacja pytania i odp


1. Strac i lęk: – strach ma przedmiot a lęk nie ma 2. Efekt Owsiankiny: – poprawne b i c 3. Jakiś neurolog Pankeep czy jakoś tak czym się zajmował? 4. Prekursorka teorii oceniania była – M.Arnold. 5. Świadomość kontroli wg Breslera i Bairda to - sytuacja zewnętrzna pobudzenie - zachowanie i ekspresja - a,b,c są prawidłowe 6. Zachowanie zorientowane na mistrzostwo ma – większą motywacje wewnętrzna niż zachowanie zorientowane na wykonanie 7.Doświadczanie emocjonalne jest – jednym z aspektów...

plik pdf

Podstawowe pojęcia psychologii ogólnej

Elementarne pojęcia z psychologii ogólnej wraz z charakterystyką.

PSYCHOLOGIA

1.Odbieranie wrażeń a spostrzeganie. WRAŻENIA - podstawowy proces poznawczy. Elementarny i jednorodny proces poznawczy powstający pod wpływem jednego bodźca jednego rodzaju. Dając odzwierciedlenie pojedynczej cechy przedmiotu np.: barwa, dźwięk, smak. Wrażenia różnią się od siebie czterema cechami:

  • charakterem
  • intensywnością

plik doc

Koncepcja rozwoju wg Eriksona


Koncepcja rozwoju ego wg Eriksona       Koncentruje się wokół epigenezy (określone fazy rozwoju pojawiają się w określonym czasie). Etapy rozwoju dotyczą struktury osobowości ego – człowiek rozwija się w oparciu o zaprogramowany program oraz środowisko zewnętrzne. Przejście do kolejnego etapu umożliwia pozytywne rozwiązanie konfliktów.       Ogólne założenia koncepcji: - człowiek rozwija się zgodnie z zasadą epigenezy według gotowego planu - motorem roz...

plik odt

procesy poznawcze - wykład

zagadnienia poruszane na wykładach

PROCESY POZNAWCZE- wykład
Treści programowe:
Wykład 1.
Temat: Wprowadzenie do psychologii poznawczej
Podstawowe założenia paradygmatu poznawczego. Przedmiot zainteresowań psychologii poznawczej. Narodziny i rozwój dyscypliny. Kluczowe dylematy psychologii poznawczej. Psychologia a inne dziedziny badań nad poznaniem. Miejsce psychologii procesów poznawczych wśród innych dział...

plik odt

Psychologia społeczna III rok

Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuywu oczekiwań nauczycieli na wyniki szkolne uczniów. Nauczyciele oczekiwali, że grupa dzieci wskazuje większy rozwój intelektualny, to tak było co ujawniły wyniki testów IQ. Dotyczyło to dzieci z klas I-II szkoły podstawowej ponieważ mają większą...