plik odt

Psychologia społeczna III rok

1. Psychologia społeczna 2. Zasada trzech 3. Efekt Pigmaliona 4. Teoria zgodności poznawczej i atrybucji 5. Potrzeby społeczne człowieka 6. Komunikacja 7. Miłość: składniki, fazy związku, pułapki 8.Wpływ społ./manipulacja/konformizm posłuszeństwo. ITD...
Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na...

plik docx

wstęp do psychologii

przygotoeanie do egzaminu

  1.  Wstęp do psychologii przedmiot badań i zadania psychologii, działy psychologii, metody badań w psychologii.

Przedmiot badań:

Nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia...

plik docx

emocje

Emocje 1. Fizjologiczne wskaźniki emocji 2. Kontrola emocjonalna 3. Inteligencja emocjonalna

Emocje

1. Fizjologiczne wskaźniki emocji

2. Kontrola emocjonalna

3. Inteligencja emocjonalna

Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywi...

plik docx

psychologia ogólna

notatki z psychologii ogólnej

Psychologia ogólna

6.X.2011

Psyche dusza, logos nauka. Psychologia to wiedza o długiej przeszłości, lecz krótkiej historii. Ojcem psychologii jest Arystoteles (384-322pne, traktat „O duszy”). Słowo psychologia w 15xx w traktacie

plik pdf

psychologia ogólna test

test
dr I. Pietras,Psy hologia ogól a, egza i - opracowanie 5. UWAGA Rodzaje: -mimowolna – wywoła a przez właś iwoś i odź a, ez wysiłku ze stro y pod iotu -dowolna – wy aga świado ego za iaru i woli; istot a w u ze iu się i sytua ja h trud y h Cechy: -poje oś zakres – od do 9 ele e tów - atęże ie -trwałoś -podziel oś -przerzut oś Funkcje: -selekcjonowanie -ukieru kowywa ie aktyw oś i -pośred i ze ie w zapa iętywa iu . Wraże ia a spostrzeże ia -wraże ia ają jed ostkowy harakter -wraże ia skł...

plik odt

Jak radzić sobie ze stresem

Stres - jak go kontrolować
Przez słowo stres definiuje się reakcję na nieprzyjemne doświadczenia emocjonalne któremu towarzyszą zmiany biologiczne Stres wyzwala mechanizm mobilizujący drzemiąca w organizmie energię obronną w momencie gdy organizm jest obciążony fizycznie lub psychicznie i niezależnie czy jest ono przykre lub przyjemne zawsze wywołuje alarm w ustroju. Natychmiast alarm jest rejestrowany przez narządy zmysłów i przekazany do podwzgórza i przysadki mózgowej, bodziec ten pr...

plik doc

Procesy emocjonalno-motywacyjne

.......
Procesy emocjonalno-motywacyjne. Emocja –indywidualny stan psychiczny uruchamiający priorytet dla związanego z nią programu działania. Jej odczuwaniu towarzysza zmiany somatyczne, ekspresja mimoczna, pantomimiczna i zmiana zachowania. Emocja: Strach, Gniew, Depresja, Radość Składnik poznawczy: Niebezpieczeństwo, Poczucie krzywdy, Bezradność, Zadowolenie, Przyjemność, Satysfakcja Składnik fizjologiczny: Dobudzenie współczulne, Pobudzenie współczulne, Pobudzenie współczulne, P...