ikona pliku odt

psycholingwistyka egzamin notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.60 kB.Podstawowe pojęcia i terminy:
mowa, język
, akt komunikacji; tekst i
DYSKURS
-jednostka komunikacji, stanowiąca całość jako wyraz pewnej treści w interakcji komunikacyjnej (Dakowska, 2001)
-ponieważ użycie języka zachodzi w jakiejś sytuacji społecznej, dyskurs stanowi pewną zorganizowaną całość mającą swój początek, koniec, jak i ściśle określoną wewnętrzną strukturę (np. dawanie instrukcji, plotkowanie, opisywanie zdarzeń, prowadzenie lekcji itd.)
-każdy z tych dyskursów realizowany jest przez osoby zaangażowane zgodnie ze zinternalizowaną wiedzą o regułach stanowiących tę strukturę 
-dyskurs może być dialogiem, jak i monologiem
-może mieć formę mówioną, jak i pisaną
-w tradycji badań amerykańskich dyskurs traktowany jest jako synonim „tekstu” i jest pojęciem pojawiającym się częściej niż tekst
-pojęcie tekstu jest używane częściej w europejskich badaniach lingwistycznych (James, 1980 za Dakowska, 2001)
DYSKURS   A    TEKST
-pojęcie tekstu jest pojęciem pokrewnym
-w
amerykańskich badaniach lingwistycznych dyskurs traktowany jest jako  synonim  tekstu i jest pojęciem pojawiającym się częściej niż tekst (Canale i Swain, 1980)
-w
europejskich badaniach językoznawczych pojęcie tekstu jest częściej używane (James, 1980)
-„tekst” dotyczy produktu językowego, tj. językowego efektu procesów komunikacyjnych
-„dyskurs” implikuje całą komunikacyjną dynamikę tych procesów
-Grace Shugar (1995) proponuje rozróżnienie tych terminów: dyskurs należy traktować jako czynność (np. tańczenie), której wynikiem jest tekst (np. taniec (zob. także Twardowski, 1927)
-tekst – zjawisko wielozdaniowe, mające swoją wewnetrzną strukturę: początek, rozwinięcie i koniec
DZIEDZINY   ZAJMUJACE SIĘ DYSKURSEM
-Językoznawstwo
– analiza tekstów z punktu widzenia ich spójności (Halliday, 1970)
-Psycholingwistyka ogólna
– badania dotyczące tworzenia reprezentacji umysłowej tekstu (modelu sytuacyjnego) w procesie rozumienia dyskursu oraz strategii stosowanych w tym procesie (van Dijk i Kintsch, 1983)
-Psycholingwistyka rozwojowa
– analiza interakcji dzieci przedszkolnych w trakcie zabawy: dyskurs działaniowy (komentarz dziecka do jego aktywności) i tematyczny (pojawia się w nim samodzielny temat rozmowy nie powiązany z aktywnością dziecka); polska szkoła psycholingwistyki rozwojowej – Grace Wales Shugar i Barbara Bokus
-Neurolingwistyka
– badania cech dyskursu osób z uszkodzeniami mózgu
-Socjolingwistyka
– analiza konwersacji i praktyk mówienia (tj. wariantów językowych powiązanych ze zróżnicowaniem społecznym); badania nad kodami (ograniczony i rozwinięty, B. Bernstein, 1961; Ziółkowski, 1976)
-Pragmatyka
– użycie języka w różnych sytuacjach społecznych, akty mowy i znaczenie wypowiedzi, reguły efektywnej komunikacji i zasada kooperacji (Austin, Searle i Grice)
-Psychologia społeczna i psychologia polityczna
– analiza dyskursu pozwala dojść do postaw różnych ludzi wobec zagadnień społecznych
; wiedza językowa,
kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna
JĘZYK
system znak&oa
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.60 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!