plik docx

konspekt


KONSPEKT PROMUJĄCY STYL ŻYCIA WSPIERAJĄCY ZDROWIE PSYCHICZNE Prowadzący zajęcia: Grazyna Strycharz Data realizacji: styczeń 2018 Opis sytuacji dydaktycznej: Miejsce realizacji zajęć: liceum ogólnokształcące Forma organizacyjna zajęć: zajęcia mieszane Czas trwania zajęć: 45 minut Liczba uczestników: 30 osób Wiek uczestników:18 lat Temat: Substancje psychoaktywne dopalacze - edukacja, promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom. CEL GŁÓWNY:    ...

plik pdf

Psychiatria-pielegniarstwo


PSYCHIATRIA Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa pod redakcją Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Psychiatria Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa Autorzy rozdziałów dr n. med. Aleksandra CIEŚLIK dr n. med. Teresa GRZYWA dr n. med. Małgorzata JANAS-KOZIK lek. med. Krystyna JENA mgr Małgorzata KANIA dr n. med. Adam KLASIK prof. dr hab. Irena KRUPKA-MATUSZCZYK dr n. med. Krzysztof KRYSTA dr n. med. Marek KRZYSTANEK dr n. med. K...

plik docx

schizofrenia


Twórcą  terminu  schizofrenia (gr. schizo - rozszczepiam , phren-rozum) jest psychiatra szwajcarski  Eugeniusz  Bleuler . Na początku wieku opisał  on szczegółowo objawy grupy schorzeń, których wspólną cechą jest rozpad lub rozszczepienie osobowości. Nazwał je grupą schizofrenii. Choroby afektywne i psychozy schizofreniczne należą do najważniejszych i ciągle niejednoznacznych problemów psychiatrii. Etiologia schorzenia n...

plik odt

Bordeline

bordeline
Zaburzenia osobowości z pogranicza – borderline Zaburzenie osobowości borderline (borderline personality disorder- BPD) jest stosunkowo młodą, ale także dość popularną diagnozą w obecnych czasach, a osoby, które spełniają jego kryteria często odwiedzają gabinety psychoterapeutów oraz są pacjentami lecznictwa psychiatrycznego. Stanowi złożony zespół objawów, które sprawiają, iż człowiek nimi dotknięty czuje się nieszczęśliwy, a osoby z nim obcujące często odczuwają frustracje, zł...

plik docx

psychatria proces

opis przypadku i proces pielęgnowania

Rozpoznanie: Pacjentka L.E. lat 40. Została przyjęta do szpitala ze skierowaniem z pogotowia ratunkowego dnia 26.02.2014r. o godzinie 1535 . Wstępne rozpoznanie: Zaburzenia urojeniowe, pogorszenie stanu psy...

plik docx

poszukiwanie pracy

trening umiej ętności szukania pracy na zajęcia z psychiatrii

2. Kim jest osoba poszukująca pracę?

Osoba poszukująca pracy to osoba niezatrudniona poszukująca pracy lub osoba zatrudniona poszukująca innej pracy zarobkowej w wyższym wymiarze godzin.

Status poszukującego pracę ma osoba, która: