ikona pliku docx

przykład lekcji według taksonomii Blooma notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56,65 kB.


Należy przygotować ćwiczenie na wybrany poziom edukacyjny zgodnie z podaną koncepcją:
1.
Nazwisko i imię autorów:


2.
Przedmiot/kierunek/rok studiów:


3.
Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa/ gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna
………………………
……………………….
gimnazjum
4.
Temat/nazwa ćwiczenia:

Serce roście…., czyli….korzystaj z życia – analiza i interpretacja wiersza z wykorzystaniem karty pracy
5.
Cel ćwiczenia: Jakie umiejętności uczeń kształtuje, rozwija, sprawdza, bada, itp.?
Ćwiczenie stanowi główną część lekcji poświęconej pieśni Jan Kochanowskiego „Serce roście…”
W trakcie wykonywania ćwiczenia uczeń:
    określa nastrój pieśni na podstawie doznań podmiotu lirycznego,
    wyszukuje cytaty charakteryzujące człowieka „sumnienia całego” i tego, którego „gryzie mól zakryty”,
    wyjaśnia najistotniejsze cechy humanistycznej filozofii ludzi renesansu,
    formułuje „definicję” człowieka szczęśliwego i nieszczęśliwego (na podstawie pieśni i tekstu źródłowego).

6.
Opis ćwiczenia:
Jaka strategia/metoda/technika została zastosowana?
    Została zastosowana karta pracy kierunkująca pracę nad analizą i interpretacją utworu pt. Serce roście…., czyli….korzystaj z życia – załącznik nr 1

Jakie czynności/zadania uczniowie wykonują ? (w punktach)
Uwaga! Należy wskazać poziom taksonomiczny według B. Blooma)
    Uczniowie badają uważnie tekst pieśni Serce roście.. i szukają dowodów, że podmiot liryczny jest w znakomitej formie; określają porę roku i zachodzące w niej zmiany
(poziom 2. – pogłębiona wiedza, poziom 4. – analiza, poziom 1. - wiedza)
    Charakteryzują człowieka „sumnienia całego” i tego, którego „gryzie mól zakryty”, wykorzystując cytaty z wiersza
(poziom 4. – analiza)
    Redagują „definicje” „ człowieka szczęśliwego i n nieszczęśliwego na podstawie pieśni i tekstu źródłowego
(poziom 5. – synteza)
Czego oczekujemy od uczniów?
Jaki jest przewidywany efekt?
    Oczekuję od uczniów dokładnej i szczegółowej analizy i interpretacji tekstów kultury (tekstu poetyckiego i artykułu popularnonaukowego).
    Spodziewany efekt to wypełniona, zgodnie z poleceniami, karta pracy, w której zostały zawarte własne refleksje poparte cytatami z tekstów.
7.
Proponowane pomoce:
Wykorzystany materiał:
(należy podać źródło)

Pieśń Serce roście… Jana Kochanowskiego
Artykuł Carpe diem, Victor, nr 18 z 10 listopada 1999 r.

8.
Uwagi/sugestie dotyczące realizacji ćwiczeniaZałącznik nr 1
Karta pracy:
Serce roście…., czyli….korzystaj z życia
1.
Przeczytaj uważnie pieśń. Udowodnij, że podmiot liryczny jest w znakomitym nastroju. Określ porę roku i zachodzące w niej zmiany.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.
Zaprezentuj człowieka „sumnienia całego” i tego, którego gryzie mól zakryty. Wypisz z wiersza odpowiednie cytaty.

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.
Przeczytaj uważnie tekst źródłowy. Przemysł treść pieśni i spróbuj sformułować „definicję” człowieka szczęśliwego i nieszczęśliwego.

Człowiek szczęśliwy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Człowiek nieszczęśliwy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Źródła:
Tekst 1.
Jan Kochanowski Pieśni, Księgi pierwsze Pieśń II
W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego.
1
Serce roście patrząc
serce roście patrząc — serce rośnie, gdy się patrzy (inne znaczenie daw. imiesłowu) na te czasy!
Mało przed tym
do niedawna, jeszcze niedawno gołe były lasy,
Śnieg na ziemi wysszej łokcia leżał,
A po rzekach wóz najcięższy zbieża
przejechałł.
5
Teraz drzewa liście na się wzięły,
Polne łąki pięknie zakwitnęły;
Lody zeszły, a po czystej wodzie
Idą statki i ciosane łodzie.
Teraz prawie
słusznie, prawdziwie świat się wszystek śmieje,
Zboża wstały, wiatr zachodny wieje;
Ptacy sobie gniazda omyślają,
A przede dniem śpiewać poczynają.
Ale to grunt wesela prawego
podstawa prawdziwej radości.,
Kiedy człowiek sumnienia całego
kiedy człowiek ma czyste sumienie.
Ani czuje w sercu żadnej wady,
Przecz
dlaczego by się miał wstydać swojej rady
myśl, postanowienie, zamiar.

Temu wina nie trzeba przylewać
Ani grać na lutni, ani śpiewać;
Będzie wesół, byś chciał, i o wodzie,
Bo się czuje prawie na swobodzie
tu: wolny od trosk.

Ale kogo gryzie mól zakr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56,65 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!