ikona pliku docx

przygotowanie pacjenta do pobierania krwi notatki

przygotowanie pacjenta do pobierania krwi oraz jak przechowywać pobrane materiały


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.94 kB.


PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO POBRANIA KRWI:

    Na pobranie krwi zgłosić się najlepiej rano (7.00 – 10.00) i na czczo (w miarę możliwości pacjent nie powinien przyjmować posiłku od godz. 18.00 do rana) oraz bez palenia papierosów.

    Nie wykonywać wcześniej wysiłku fizycznego, a przed pobraniem krwi odpocząć 10 – 15 minut w pozycji siedzącej.

    Niektóre badania nie wymagają wcześniejszej głodówki, lecz pomimo to pacjent winien zgłosić się na pobranie krwi rano, gdyż zawartość badanych składników krwi waha się dobowo a wartości norm dostosowane są do tej pory dnia.

    Jeśli pacjent pobiera jakieś leki, zgłasza to przed pobraniem krwi. Jeśli to możliwe należy wstrzymać się z przyjęciem leków do czasu pobrania krwi.

    Jeśli pacjent wypił lub zjadł cokolwiek przed pobraniem krwi – powinien również poinformować o tym osobę pobierającą krew.

    Pacjent powinien uprzedzić osobę pobierającą, jeśli mdleje na widok krwi – podjęte zostaną wówczas odpowiednie środki zaradcze.

    Po pobraniu krwi należy zjeść coś pożywnego.
Według ogólnie obowiązujących zasad należy:

    Pobierać na czczo z uwagi na zmiany po posiłku wyników takich badań jak: glukoza, test tolerancji glukozy, insulina, peptyd C, parametry gospodarki lipidowej (TG, HDL), żelazo, fosfor, kortyzol, kwas foliowy

    Pobierać rano z uwagi na rytm dobowy: żelazo, fosfor, potas, cynk, miedź, kortyzol, aldosteron, prolaktyna (ale nie wcześniej niż 2-3 godz. po przebudzeniu), FSH, LH, TSH, hormon wzrostu, PTH, Testosteron, 17-OH-progesteron, DHEA.

    Zalecane pobieranie rano, na czczo:(PT, APTT, fibrynogen), magnez, wapń, mocznik, kreatynina, kw. moczowy, prolaktyna, białko całkowite, bilirubina, AST, ALT, ALP, LDH, morfologia krwi obwodowej, OB
Decyzja o czasie pobrania uzależniona jest od celu badania. W zależności od wskazań, każdy z powyższych parametrów może być pobierany o dowolnej porze, ale interpretacja wyników badania przez lekarza zlecającego powinna uwzględniać czas pobrania materiału.
Pomimo widocznych przy wynikach zakresów wartości referencyjnych, pacjent nie powinien oceniać samodzielnie swego stanu zdrowia. Właściwej interpretacji dokonuje lekarz znający pełny stan zdrowia pacjenta.
POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ:
zużytą nasadkę, rękawice wyrzucamy do pojemnika przeznaczonego do utylizacji
oznakowane probówki z pobranym materiałem biologicznym umieszczamy w statywie
osoba pobierająca odpowiada za prawidłowe postępowanie z użytym sprzętem i czystość w miejscu pobrania materiału biologicznego.
Pobieranie krwi żylnej.
Cel: Celem instrukcji jest standaryzacja czynności związanych z pobraniem krwi żylnej przeznaczonej do badań diagnostycznych.
Zakres obowiązywania: niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w laboratorium oraz pielęgniarki pobierające materiał do badań.
POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ PRZY POMOCY SYSTEMU OTWARTEGO:
Przed każdym pobraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi nałożyć na ramię pacjenta stazę powyżej miejsca nakłucia wybrać wzrokowo (za pomocą palca wskazującego nieruchomą i dobrze wypełnioną żyłę).Dla lepszego jej uwidocznienia można zastosować lekkie oklepanie miejsca pobrania.Podczas wybierania żyły i późniejszego jej nakłuwania pięść pacjenta powinna być dobrze zaciśnięta.Zdezynfekować miejsce przewidziane do nakłucia środkiem odkazajacym pozostawic do wyschnięcia(około 30 sekund).
Zacisnąć stazę, zdjąć zatyczkę z igły wkłuć się pod kątem ostrym przekłuwając skórę i ścianę żyły.Natychmiast sprawdzić czy igła jest w żyle.Powoli pociągamy tłokiem strzykawki tak aby krew spływała do odpowiedniej ilości.Po zakończeniu pobierania pacjent rozluźnia pięść.Zwalniamy opaskę uciskową,zdecydowanym ruchem wyciagamy igłę z żyły.Przykryć miejsce nakłucia gazikiem.Pacjent usuwa opatrunek po 4-5 minutach.Oddzielić igłę od strzykawki poprzez umieszczenie jej w otworze pojemnika przeznaczonego do utylizacji igieł i zdecydowanym ruchem pociagnąć w górę strzykawkę(igła zahacza o szczerbinkę w otworze oddziela się od strzykawki i wpada do pojemnika.)Nigdy nie należy zdejmować igły ręką, gdyż istnieje możliwość zakłucia.
Zalecana kolejność pobierania krwi do poszczególnych probówek:
Krew na posiew
OB
Koagulologia
Morfologia
Zużytą strzykawkę ,rękawice wyrzucamy do pojemnika przeznaczonego do utylizacji.
POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ PRZY POMOCY ZESTAWU ZAMKNIĘTEGO:
Przed każdym pobraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi nałożyć na ramię pacjenta stazę powyżej miejsca nakłucia wybrać wzrokowo (za pomocą palca wskazującego nieruchomą i dobrze wypełnioną żyłę).Dla lepszego jej uwidocznienia można zastosować lekkie oklepanie miejsca pobrania.Podczas wybierania żyły i późniejszego jej nakłuwania pięść pacjenta powinna być dobrze zaciśnięta.Zdezynfekować miejsce przewidziane do nakłucia środkiem odkazajacym pozostawic do wyschnięcia(około 30 sekund).
Zacisnąć stazę, zdjąć zatyczkę z igły wkłuć się pod kątem ostrym przekłuwając skórę i ścianę żyły.Umieścić pierwszą probówkę w uchwycie dociskając kciukiem dna probówki,aż krótszy koniec igły przebije korek probówki próżnia z probówki spowoduje samoczynny napływ odpowiedniej ilości krwi.Gdy tylko krew pojawi się w probówce poluzować stazę.Po napełnieniu pierwszej probówki trzymając uchwyt bez zmiany jego położenia należy wyjąć napełnioną krwią probówkę podłożyć następną.Jeśli krew po zmianie probówki przestaje płynąć należy zmienić położenie igły.
ZALECANA KOLEJNOŚĆ POBIERANIA KRWI DO POSZCZEGÓLNYCH PROBÓWEK:
Krew na posiew
Probówki na skrzep bez żelu
Probówki z cytrynianem
Probówki na skrzep z żelem
Probówki z kolejnymi odczynnikami lub na kolejne badania np.heparyna EDTA
Pobierając krew do probówki z antykoagulantem należy je natychmiast po pobraniu ostrożnie ale dokładnie obrócić około dziesięć razy o 1800 w celu wymieszania odczynnika z krwią niedostateczne wymieszanie powodujetworzenie skrzepów.Po wyjęciu igły zabezpieczyć gazikiem miejsce wkłucia.Poinformować pacjenta aby uciskał miejsce wkłucia przez około 5minut i nie zginał ręki,gdyż może to doprowadzić do powstania siniaków.Odzielić igłę od nasadki poprzez umieszczenie jej w szczerbinie pojemnika przeznaczonego do utylizacji igieł i zdecydowanym ruchem pociągnąć w górę.Igła zahaczona o szczerbinkę oddziela się od nasadki i wpada do pojemnika.Nigdy nie należy zdejmować igły z nasadki ręką ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo zakłucia.
TRANSPORT MATERIAŁU NA TERENIE SZPITALA,TRANSPORT DO LABORATORIUM:
Probówki i pojemniki z materiałem biologicznym pobranym na oddziale umieszczane są w zamykanych plastikowych pojemnikach oznakowanych „MATERIAŁ ZAKAŹNY”.Materiał zabezpieczony przed wylaniem i uszkodzeniem dostarczany jest jak najszybciej do punktu przyjmowania do laboratorium.
Transport materiału objętego szczególnym nadzorem ze względu na jego unikatowość, rozmiar ,charakter .
MATERIAŁ, KTÓRY PODLEGA SZCZEGÓLNEMU NADZOROWI TO:
Kamienie moczowe,zeskrobiny,szkiełka podstawowe z wymazami i rozmazami,krew pobrana do probówek metodą mikro
Materiał po pobraniu umieszczamy w dodatkowym opakowaniu(ręcznik jednorazowy ,lignina , papier).W widocznym miejscu na opakowaniu umieszczamy etykietę z kodem kreskowym.Opakowany materiał umieszczamy w jednorazowym pojemniku(pojemnik moczowy)szczelnie zamykamy i naklejamy kod na pojemniku nie na zakrętce.Materiał transportowany jest w oddzielnych pojemnikach opisanych,,MATERIAŁ NIETYPOWY”.Pojemniki dodatkowo są oznakowane etykietą „MATERIAŁ ZAKAŹNY
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.94 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!