ikona pliku doc

Przygotowanie mapy problemów notatki

Przygotowanie mapy-diagnozy problemów i aktywności lokalnej


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52,00 kB.


Przygotowanie mapy-diagnozy problemów i aktywności lokalnej
Proponujemy zastosowanie narzędzia pozwalającego na zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie diagnozy problemów i aktywności lokalnej.
Co to jest mapa problemów?
Działanie to polega na przygotowaniu graficznej ilustracji diagnozy lokalnych problemów i aktywności danej społeczności. Powstawanie takiej mapy powinno mieć charakter oddolny – niezwykle istotne jest tu realne zaangażowanie mieszkańców danego terenu w proces definiowania problemów.
Tworzenie mapy uzupełnione będzie za pomocą wywiadów z mieszkańcami i lokalnymi liderami z danego terenu, którzy odpowiedzą na pytania o istotne dla swojego otoczenia problemy, a także wskażą pomysły na rozwiązania i wymienią dotychczasowe inicjatywy, jakie podejmowane były wspólnie przez mieszkańców danego terytorium. Celem jest wskazanie miejsc „problemowych” w gminie/sołectwie/osiedlu, wymagających rozwiązania leżącego w kompetencji samorządu, a także wskazanie punktów, w których potencjał, energia i pomysły mieszkańców mogą zostać zagospodarowane do wspólnego rozwiązywania problemów.
Co nam daje mapa?
Powstały w wyniku tego działania dokument może być doskonałą podstawą do debaty z udziałem władz lokalnych lub kandydatów do samorządu na temat ich planów rozwiązywania wynikłych w wyniku tworzenia mapy problemów. Korzyścią może być więc uzyskanie odpowiedzi na pytania o rozwiązanie ważnych dla mieszkańców problemów a także wskazanie miejsc, w których istnieje potencjał do działań obywatelskich. Organizacja przeprowadzająca diagnozę może wówczas zaistnieć w świadomości mieszkańców, pozyskać cennych ludzi, podchwycić ciekawe pomysły, rozszerzyć pole działania, itp.
Kto tworzy mapę?
Jak wspomniano wyżej, twórcami mapy problemów i aktywności powinni być mieszkańcy miejscowości, w której przeprowadzamy diagnozę. Postulujemy więc wykorzystanie t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!