ikona pliku pdf

Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji notatki

Konspekt lekcji


  214 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 214
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.47 kB.


Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej.
Lekcja historii w klasie 6 szkoły podstawowej.
Cele operacyjne Po skończonych zajęciach uczeń potrafi: - wymienić przyczyny, które zadecydowały o wybuchu wojny, - wymienić i pokazać na mapie główne państwa Ententy i Centralne, - opowiedzieć jakimi środkami i metodami toczono walki, - wyjaśnić na podstawie mapy z podręcznika, na czym polegała niekorzystna sytuacja państw centralnych podczas pierwszej wojny światowej, - w dowolnym źródle odszukać i wynotować najważniejsze informacje o traktacie pokojowym kończącym wojnę, - wyjaśnić, dlaczego konflikt lat 1914-1918 nazwano pierwszą wojną światową. Środki dydaktyczne: - Mapy Europy – ścienne i atlasy (przed I wojną światową, w czasie działań wojennych, po I wojnie światowej) - Encyklopedie i słowniki historyczne - Ilustracje przedstawiające, np. niemieckie łodzie podwodne U-36 (U-Boot).
Metody: - Praca z mapą pod kierunkiem nauczyciela, - Samodzielne prowadzenie przez uczniów fragmentu lekcji – w oparciu o przeczytane teksty, - praca w grupach.
Metody kontroli: - rozwiązanie krzyżówki z hasłami tematycznie nawiązującymi do I wojny światowej, - odpowiedzi uczniów w czasie rekapitulacji.
Przebieg lekcji: 1. Przedstawienie najważniejszych faktów dotyczących I wojny światowej: przyczyny, państwa walczące i tereny walk. 2. Praca z mapą – uczniowie wymieniają i pokazują na mapie Europy państwa Trójprzymierza (Centralne) i Trójporozumienia (Ententy). 3. Praca w grupach – Porównaj mapy Europy przed i po I wojnie światowej. Z podanych państw wybierz i wpisz do zeszytu: a) istniejące nadal (tzn. po I wojnie światowej), b) nowe, c) te, które przestały istnieć. Litwa, Niemcy, Rosja, Polska, Austro-Węgry, Rumunia, Czechosłowacja, Francja, Finlandia, Serbia, Wielka Brytania, Jugosławia, Włochy, Węgry, Bułgaria, Estonia
4. Rozwiązani krzyżówki.
1 2 3 5 6
T F R
R 1 Z R
E
S
Z J
A A J A
A
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.47 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!