ikona pliku pdf

przewlekła niewydolność serca notatki

samopielęgnacja pacjenta z niewydolnością serca


  176 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 176
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 208.19 kB.


Dorota Koper, Grzegorz Senatorski
Problemy pielęgnacyjne u pacjentów z niewydolnością krążenia w świetle teorii Dorothy Orem
Nursing problems of patients with circulatory failure in the light of Dorothea Orem’s Theory
Dorota Koper, Grzegorz Senatorski
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii AUTOR DO KORESPONDENCJI: Dorota Koper ul. Poznańska 16/8 08-110 Siedlce e-mail: dorota.koper2@neostrada.pl tel: (0) 795 595 291 STRESZCZENIE PROBLEMY PIELĘGNACYJNE U PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA W ŚWIETLE TEORII DOROTHY OREM Wprowadzenie. Niewydolność krążenia (w tym niewydolność serca) to nie tylko duży problem medyczny, społeczny, ekonomiczny, ale także pielęgnacyjny. Zapewnienie profesjonalnej pomocy pielęgniarskiej choremu wymaga od pielęgniarki wiedzy i doświadczenia. W zależności od stopnia zaawansowania choroby i jej przebiegu, pielęgnacja chorego wymaga odpowiedniego podejścia pielęgnacyjnego. Wyrażenie złożoności tego problemu ułatwia filozofia pielęgnowania. Optymalną teorią pielęgnowania pacjentów z tym schorzeniem jest teoria deficytu samoopieki Dorothy Orem. Cel pracy. Omówienie problemów pielęgnacyjnych typowych dla niewydolności krążenia oraz wskazanie na model Dorothea Orem jako optymalną teorię pielęgnowania pacjentów z tym schorzeniem. niewydolność krążenia, problemy pielęgnacyjne, teoria Dorothey Orem. NURSING PROBLEMS OF PATIENTS WITH CIRCULATORY FAILURE IN THE LIGHT OF DOROTHEA OREM’S THEORY Introduction. Circulatory failure (heart failure) is not only important medical, social, economic problem but it is also the nursing problem. The professional nursing requires from the nurse the knowledge and experience. Depending on degree of progression of disease and its course, it requires proper nursing approach. Expression of complexity of this problem facilitates the philosophy of nursing. Dorothea Orem’s Self Care Deficit Theory is optimaltheo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 208.19 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!