ikona pliku rtf

Przeszkody małżeńskie referat notatki

Przeszkody małżeńskie referat


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 66,30 kB.


PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE
Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień człowieka‭ ‬.‭ ‬
Z tego nie wynika,‭ ‬że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych ograniczeń.‭ ‬Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza,‭ ‬że‭ „‬małżeństwo mogą zawierać wszyscy,‭ ‬którym prawo tego nie zabrania‭"‬.‭ ‬Ograniczenia mogą pochodzić zarówno ze strony prawa Bożego‭ (‬naturalnego i pozytywnego‭)‬,‭ ‬jak‭ ‬
i ze strony prawa ludzkiego,‭ ‬a więc także kanonicznego.‭ ‬W związku z tym pojawia się pojęcie przeszkody małżeńskiej.‭
Przeszkodą,‭ ‬w szerokim znaczeniu,‭ ‬jest okoliczność,‭ ‬która na mocy prawa Bożego lub ludzkiego nie pozwala zawrzeć małżeństwa ważnie lub godziwie.‭ ‬Okoliczność ta może dotyczyć nie tylko osoby,‭ ‬lecz także zgody małżeńskiej oraz formy zawarcia małżeństwa.‭ ‬Przeszkoda w ścisłym znaczeniu,‭ ‬to pewne określone cechy osobiste i okoliczności rzeczowe,‭ ‬które nie pozwalają osobom nimi obarczonym na ważne zawarcie małżeństwa,‭ ‬dotyczą one bezpośrednio danej osoby.‭ ‬Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich dodaje,‭ ‬iż przeszkoda,‭ ‬choćby dotyczyła tylko jednej strony,‭ ‬czyni jednak małżeństwo nieważnym.
Pragnę tu przedstawić przeszkody w sensie ścisłym i tylko te,‭ ‬które powodują nieważność związku małżeńskiego w momencie jego zawierania.‭ ‬Te przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego z‭ ‬1917‭ ‬r.‭ ‬nazwano zrywającymi.‭ ‬Kodeks Jana Pawła II z‭ ‬1983‭ ‬r.‭ ‬wymienia‭ ‬12‭ ‬takich przeszkód‭ (‬zrywających‭)‬.‭

Przeszkody małżeńskie podzielono na:
-‎ ‏publiczne
-‎ ‏tajne
Z uwagi na pochodzenie wyróżnia się:
-‎ ‏przeszkody z prawa Bożego‭ (‬impotencja,‭ ‬pokrewieństwo w pierwszym stopniu linii prostej,‭ ‬istniejący węzeł małżeński‭)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 66,30 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!