ikona pliku doc

Przestępczość dzieci i młodzieży bibliografia notatki

bibliografia o przestępczości dzieci i młodzieży


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52.00 kB.


PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE
      BARTKOWIAK Zdzisław : Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2001
      DEWIACJE wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001
      HOŁYST Brunon : Narkomania a przestępczość. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1995
      JEDLEWSKI Stanisław : Odnowa zakładów dla nieletnich : wnioski, inspiracje, propozycje- Warszawa: WSiP, 1978
      KALINOWSKI Marian : Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. - Warszawa: WSiP, 1991
      KAWULA Stanisław : Agresja a dysonans społeczny // W: Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym : praca zbiorowa / pod red. S. Kawuli i H. Machela. - Gdańsk ; Toruń, 1995
      KMIECIK-BARAN Krystyna : Młodzież i przemoc : mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999
      MEDIACJA : nieletni przestępcy i ich ofiary : praca zbiorowa / red. nauk. Beata Czarnecka-Dzialuk i Dobrochna Wójcik. - Warszawa : Oficyna Nauk., 1999
      MIKLASZEWSKA Marta: Świat zamknięty na klucz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978
      MŁODZIEŻ a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza - profilaktyka - resocjalizacja: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Gdańsk : Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1994
      MŁODZIEŻ i pedagodzy w procesie rewalidacji i resocjalizacji : praca zbiorowa / pod red. Ludwika Malinowskiego i Jerzego Stochmiałka. - Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, 1992
      MOŚCICKA Lidia : Przestępczość nieletnich : podłoże, geneza, motywy. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1970
      OKRUCIEŃSTWO i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu? : praca zbiorowa / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej. - Warszawa : Krajowy K
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!