ikona pliku doc

przenośniki notatki

przenośnik


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.51 MB.


Podstawowe własności materiałów rozdrobnionych
Racjonalne projektowanie i dobór parametrów techniczno-ruchowych środków transportu materiałów rozdrobnionych wymagają pełnych danych o rodzaju i własnościach fizyko-mechanicznych transportowanych materiałów, takich jak: gęstość usypowa, kąt naturalnego usypu, współczynniki tarcia wewnętrznego i zewnętrznego, granulacja oraz inne, jak: wilgotność, twardość, własności korodujące, trujące, samozapalające i wybuchowe oraz skłonność do zlegania się, zlepiania, zbijania czy zamarzania.
Gęstość usypowa , jest to masa jednostki objętości materiału swobodnie usypanego. Zależy ona od ziarnistości (granulacji) cząstek materiału oraz jego wilgotności. W przypadku materiałów kawałkowych i ziarnistych ze zmniejszaniem cząstek materiału obniża się gęstość usypowa, ponieważ zwiększa się objętość przestrzeni powietrza znajdującej się między cząstkami. W wyniku zagęszczania materiału, powodowanego równomiernym ściskaniem gęstość usypowa może się zwiększyć o 510% w przypadku materiałów suchych i dobrze sypiących się, a nawet bardziej - o 3050% - w przypadku materiałów wilgotnych, higroskopijnych i zbijających się. Znajomość gęstości usypowej materiału transportowanego jest jedną z podstawowych informacji niezbędnych do wyznaczenia oporów ruchu i wydajności urządzenia transportowego, ładowności zbiorników urobku itd.
Transportowane materiały w zależności od wartości gęstości usypowej zwykle dzieli się na:
– lekkie, dla których:   600 kg/m3,
– średnie: 600    1100 kg/m3,
– ciężkie: 1100    2000 kg/m3,
– bardzo ciężkie:   2000 kg/m3.
Kąt naturalnego usypu u, jest to kąt nachylenia tworzącej stożka usypanego na płaszczyźnie poziomej względem jego podstawy. Jego wartość zależy od składu granulometrycznego materiału, wilgotności, temperatury
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.51 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!