ikona pliku doc

Przemoc jako zjawisko patologii społecznej. notatki

Na podstawie : Wyzwania pracy socjalnej: Odsłony Polskiego i Słowackiego życia społecznego.


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 67,00 kB.


PRZEMOC JAKO ZJAWISKO PATOLOGII SPOŁECZNEJ
Gdy mówimy o patologiach społecznych mamy na myśli skrajnie trudne sytuacje zachodzące w grupie jednostek czy rodzin. Dziś przybliżymy wam jedną z najpopularniejszych patologii wśród rodzin, jaką jest przemoc. Niestety w znacznej części jej ofiarami są grupy osób niewinnych i bezradnych, mamy tutaj na myśli przede wszystkim dzieci. Sprawcami przemocy są głównie ci, którzy sami jej doznali w przeszłości.
      Patologia (gr. pathos – cierpienie, logos – nauka) to zjawisko łączące się z rozwojem społeczeństwa. Termin ten najwcześniej zastosowano w medycynie określając naukę o zjawiskach chorobowych. Adekwatnie do tego patologię powinno określać się jako choroby społeczeństwa. Przykładowo Z. Płoszyński wśród zjawisk patologicznych wyróżnia:
      Patologię indywidualną (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, prostytucja, zabójstwa itp.
      Patologię grupową (dezorganizacja rodziny prowadząca do jej rozpadu, przestępczość zorganizowana
      Patologię organizacji i instytucji społecznych (dysfunkcyjność wewnętrzna, więzi nieformalne prowadzące do różnych układów, złe funkcjonowanie systemu nagród i kar.
Cechą wspólną wszystkich patologii jest ich względna trwałość oraz ich rosnące nasilenie ilościowe. My skupimy się na zjawisku patologicznym, jakim jest przemoc. Towarzyszy ona ma od początku życia do jego końca. To dzięki niej społeczeństwo miało szansę przetrwać. Jednak w gruncie rzeczy jest to zło konieczne. Od wiek wieków zjawisko to podlegało różnym przemianom i wydawać mogłoby się, że postęp cywilizacji je zniweluje, jednak przybrało to odwrotną postać. Powszechnie zjawisko przemocy uznawane jest jako negatywne, jednak niekiedy jest to konieczność (tu wymienić można wojnę, obronę konieczną itp.).
Wszyscy ludzie są równi, ale w gruncie rzeczy w ludziach drzemie wzajemny strach przed sobą. Przemoc można ujmować więc jako użycie p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 67,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!