ikona pliku doc

Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku notatki

Wykład II Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku, prof. B. Siemieniecki UMK


  240 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 240
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 60.00 kB.


Wykład II: Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku Lucjan Zarzecki Główne tezy: Dydaktyka (O pojęciu wykształcenia jako celu nauczania, zasady nauczania, metody nauczania ? erotematyczne, akromatyczne, heurystyczne, typy i rodzaje szkół, treści nauczania, plan szkolny i jego budowa, organizacja nauczania w szkole, system szkolny) Wychowanie (charakter w historii myśli, charakter ze stanowiska wychowawczego, składowe charakteru ? doświadczenie czynne, samowiedza, wyrobienie duchowe, idea jako ośrodek osobowości ? metody badań pedagogicznych) Publikacje: Dydaktyka ogólna czyli kształcenie charakteru przez nauczanie, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa 1920. Charakter i wychowanie, Gebethner i Wolff, Warszawa-Kraków-Łódź-Poznań O wychowaniu narodowym, Gebethner i Wolff, Warszawa-Kraków-Łódź-Poznań Kazimierz Sośnicki Główne tezy: Wychowanie państwowe (cele wychowania, pojęcie etosu, typ etosu, etos grupy, etos państwowy, wychowanie państwowe, środki wychowania państwowego). Dydaktyka (Stanowisko dydaktyki wśród innych nauk pedagogicznych, cele nauczania, środki nauczania, treści nauczania, rozkład pracy uczenia się, metody nauczania ? uczenia się, formy nauczania, zagadnienia uczenia się, zagadnienia oceny uczenia się. Publikacje: Podstawy wychowania, Książnica ? Atlas, Lwów-Warszawa Dydaktyka ogólna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959. Ogólne założenia podręczników szkolnych, Warszawa 1962, PZWS Istota i cele wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1964. Bogdan Nawroczyński Główne tezy: Dydaktyka ? (działy dydaktyki, cele nauczania, nauczanie ćwiczące, nauczanie kształcące i wychowujące, uczeń, zasada poglądowości, nauczyciel, uczenie się i nauczanie, formy nauczania, tok nauczania, plan nauczania a potrzeby społeczne, plan nauczania
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 60.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!