plik doc

list motywacyjny- przyklad

tak można napisac :)
Imie i Nazwisko                               Data urodzenia: 05.11.1962 r. Łódź                               Adres: 00-000 Gdańsk ul. Pomorska 2xx Tel. domowy: xxx Tel. komórkowy: xxx e-mail: xxxl Dotyczy: Oferty pracy Zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko kierownicze wWaszej firmie. W dotychcz...

plik doc

Satatystyka opisowa Trendy

Statystyka
Lista 4. Indeksy indywidualne Zad 1. Dynamika nakładów inwestycyjnych w latach 2002-2005 była następująca lata 2002 2003 2004 2005 Rok poprzedni=100 102 90 110 115 a) oblicz indeks oraz podać jego interpretację b) Jeśli nakłady w roku 2005 wynosiły 150 mln zł to jakie były nakłady w roku 2003 c) Oblicz średniookresowe tempo nakładów inwestycyjnych w okresie 2002-2005 i zinterpretować Zad.2. Dynamika dochodu w firmie w latach 2002 – 2005 kształtowała się nast...

plik doc

Polityka redystrybucyjna

Opis polityki redystrybucyjnej panstwa
Praca zaliczeniowa z makroekonomii. Temat: Funkcje ekonomiczne państwa – funkcja redystrybucyjna, Bułgaria. W finansach publicznych centralne miejsce zajmuje budżet państwa. W budżecie państwa dzieli się największa ilość środków publicznych, oraz dokonuje się istotnych transferów na rzecz innych elementów systemu finansów publicznych takich jak budżety samorządowe, fundusze ubezpieczeń społecznych. Podstawą do tworzenia budżetu jest ustawa przyjmowa...

plik odt

prawa autorskie

referat na temat praw autorskich
OCHRONA PRAW AUTORSKICH             Ochrona praw autorskich stanowi stale powracający temat. w publikacjach prawniczych. Trudno się temu dziwić albowiem coraz więcej osób skupia się na działalności twórczej. Zagadnienia związane z prawnymi środkami ochrony uprawnień twórców pojawiają się coraz częściej w codziennym życiu gospodarczym. Rozkwit Internetu doprowadził do sytuacji, w której znakomita część utworów zostaje udostępn...

plik doc

Biznes plan

Przykładowy biznes plan.
Biznes Plan Dla Przedsiębiorstwa Jednoosobowego „Puchatek” I Konspekt II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1 Dane o właścicielu 2 Nazwa i lokalizacja (siedziba) 3 Forma organizacyjno – prawna 4 Obszar działania 5 Przedmiot działalności 6 Podstawowe cele działalności III Analiza rynku i plan marketingowy 1 Opis produktu 2 Podmioty działające w branży – główni konkurenci 3 Rynek zbytu 4 Odbiorcy i ich potrzeby 5 Ceny oferowanych...

plik doc

Motywacja

motywacja
Motywacja       Możemy wyróżnić wiele funkcji kierownictwa, jednak największy związek kierownika z podwładnym ma przywództwo. Jest to główna część roli kierownika. Polega na pracy z innymi i przez innych dla osiągnięcia zamierzonych celów. Skuteczność kierownika zależy głównie od jego umiejętności przywódczych, tzn. od motywowania podwładnych, kierowania nimi, wpływania na nich przez system nagród i kar. I. Definicja motywacji       Jak pisze R....

plik doc

pytania- egzamin z ubezpieczeń

:)
PYTANIA NA EGZAMIN Z UBEZPIECZEŃ       Zdefiniuj ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia finansowe- to gwarantowanie przez zakład ubezpieczeń finansowej rekompensaty wierzycielowi z tytułu zrealizowania się ryzyka niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania umownego przez kontrahenta ( dłużnika) lub gwarantowanie przez zakład ubezpieczeń finansowej rekompensaty ubezpieczonemu z tytułu zrealizowania się ryzyk nieobjętych innymi umowami ubezpieczenia powodującymi...