ikona pliku doc

PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY. notatki

PRACA Z DYDAKTYKI TEMAT: PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY.


  1438 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1438
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 61,50 kB.


PRACA Z DYDAKTYKI TEMAT: PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY. Istota przedmiotu Dydaktyka ogólna a dydaktyka szczegółowa Cele kształcenia ogólnego Cele ogólne i szczegółowe KONCEPCJA CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO Koncepcja ta powstała w XVIII w. była koncepcją niechcianą, mimo to przetrwała do XX wieku. Naczelnym celem nauczania było przekazywanie gotowej wiedzy o świecie, która można reprodukować we właściwym czasie i która pozwalałaby przystosować się do zastanej rzeczywistości. Celem nauczania było wiec przekazanie wiedzy, a uczeń musiał zachować ją w pamięci, im lepsze zachowanie tym lepsza wiedza. Nauczyciel jest nadawcą a uczeń odbiorcą. Znaczną wagę miało ?WIEM ŻE?, dziś bardziej przydatne jest ?WIEM JAK?. Dominowały treści nad sprawnościami. Wiedza przekazywana była werbalnie, jest najstarszym środkiem komunikacji. Struktura wiedzy była narzucona przez nauczyciela uczniowi już w samym przekazaniu werbalnym. Młodemu pokoleniu wszczepiano system wartości starego pokolenia. Uczeń był traktowany jako układ reaktywny(traktowany przedmiotowo) i z zewnątrz sterowany. SYSTEM DYDAKTYCZNY System dydaktyczny to całokształt zasad organizacyjnych oraz treści, metody i środki nauczania, uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę podporządkowaną realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Możemy wyodrębnić systemy:tradycyjny, progresywistyczny, współczesny. Każde z wymienionych systemów składa się z mniejszych lub większych liczb bardziej szczegółowych podsystemów. Mówiąc o systemie tradycyjnym mamy na myśli przede wszystkim Herbarta oraz Bella, Sturma, Komeńskiego. Herbartowi chodziło o wychowanie człowieka posłusznego, prawego moralnie. W jego systemie dydaktycznym rolę wiodącą pełniło nauczanie wychowujące oparte na kierowaniu dzieckiem(organizowani
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 61,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!