ikona pliku doc

Przebieg procesów zrostu złamania kości notatki

Przebieg procesów zrostu złamania kości


  250 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 250
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 98,50 kB.


Przebieg procesów zrostu złamania kości
Gojenie złamania jest procesem polegającym raczej na regeneracji niż klasycznym zroście. Jego efektem jest bowiem przywrócenie ciągłości kości poprzez wypełnienie szpary przełomu tkanką kostną, a nie blizną łącznotkankową, jak to ma miejsce w przypadkach gojenia ran tkanek miękkich. Wynikiem prawidłowo postępującego procesu zrostu złamania jest przywrócenie anatomicznej ciągłości kości i fizjologicznej czynności kończyny.
Możliwe są dwie drogi zrostu złamania. W przypadku złamań, w których w szparze przełomu nie dochodzi do żadnych napięć mechanicznych, dochodzi do pierwotnego, naczyniopochodnego zrostu, polegającego na wrastaniu, w miejscu złamania, naczyń krwionośnych, otoczonych komórkami mezenchymy, które następnie ulegają przekształceniu w tkankę kostną [21,22]. Jako pierwsi terminu tego (pierwotny zrost kości – "primary bone healing") użyli w 1914 roku Lane [23] i w 1949 Danis [24] dla opisania złamań gojących się bez, wyraźnie widocznego radiologicznie, tworzenia kostniny. Histologicznie, w tym typie gojenia, dochodzi do wypełnienia szpary przełomu bezpośrednio przez tkankę kostną, bez tworzenia tkanki łącznej czy chrzęstnej [25]. Ponieważ do jego wystąpienia muszą być spełnione specyficzne warunki (pełna, anatomiczna repozycja odłamów kostnych, niewielkie uszkodzenie okolicznych tkanek miękkich i zachowanie "ciszy mechanicznej" w obrębie złamania), ma on miejsce niezwykle rzadko i, w praktyce klinicznej, dotyczy niewielkiego odsetka przypadków.
Większość złamań kości ulega procesowi gojenia na podłożu chrzęstnym [26]. W fazie reperacji dochodzi do gwałtownej chondrogenezy niezróżnicowanej tkanki mezenchymalnej i/lub aktywacji komórek osteo- i chondroprogenitorowych okostnej (wypełnia ona szparę przełomu wskutek migracji i proliferacji niezróżnicowanych komórek mezenchymalnych w fazie zapalnej), z następową jej m
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 98,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!