ikona pliku doc

protokół pohospitalizacyjny notatki

Protokół pohospitalizacyjny pielęgniarstwo internistyczne


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36.50 kB.


PROTOKÓŁ POHOSPITACYJNY
Prowadzący: Studenci II roku Studiów Stacjonarnych II stopnia
Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek –Pielęgniarstwo
Przedmiot: Pielęgniarstwo internistyczne
Temat poprzedni: Choroby układu moczowego
Temat bieżący: Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu moczowego
Temat następny: Podano temat następnego wykładu
Warunki wstępne: Student zna anatomię układu moczowego
Cel ogólny: Student zaplanuje opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem z chorobami układu moczowego
Cele szczegółowe:
- student wymieni charakterystyczne objawy nieprawidłowego funkcjonowania układu moczowego
    student omówi najczęściej występujące problemy pielęgnacyjne u pacjentów z zaburzeniami układu moczowego
    student określi cele działań pielegnacyjnych
    student wykaże odpowiedzialnośc za utrwalenie i pogłębienie wiedzy
Typ zajęć: teoretyczny
Metody dydaktyczne: wykład informacyjny,pogadanka, dyskusja
Zasady dydaktyczne: poglądowości, przystępności, wiązania teorii z praktyką,świadomego i aktywnego uczestnictwa, trwałości wiedzy i umiejętności
Środki dydaktyczne: foligramy, grafoskop, mapa układu moczowego
Metody kontroli:
    kontrola wstępna – ocena warunków wstępnych
    kontrola bieżąca – opanowania podanego materiału
Literatura obowiązkowa: Podstawy pielęgniarstwa. K. Zahradniczek Wydawnictwo Czelej 2007 Lublin
Literatura nadobowiązkowa: nie podana


ARKUSZ OBSERWACJI PRACY

Czas
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
Uwagi
3 min.
Wykładowca przedstawia się studentom i podaje temat, cel główny, cele szczegółowe i określenie warunków wstępnych, sprawdzenie obecności
Słuchacze zapisują temat oraz cele.
W celach szczegółowych brak celów z dziedziny psychoruchowej.

5 min.
Przypomnienie anatomii i fizjologii układu moczowego– rysunek na tablicy szkolnej, pytania do słuchaczy
Słuchacze notują przedstawione treści.


20 min.
Omówienie przez prowadzącego tematu bieżącego. Prowadzący przekazuje wiadomości poprzez wyświetlane foliogramy. Czyta zapisane na nich treści.
Studenci słuchają wykładu
Zła intonacja głosu oraz hałas dochodzący zza okna powodują że wykład niecałkowicie dociera do odbiorców.
Brak kontaktu wzrokowego ze słuchaczami w czasie wykładu- prowadzący odczytuje wyświetlany przez siebie tekst, odwraca się od słuchaczy, głos zanika.
15 min.
Wykładowca dzieli słuchaczy na grupy i przekazuje zadania do wykonania.
Słuchacze dzielą się na grupy, analizują zadania i rozwiązują problem.


2 min.
Prowadzący przekazuje literaturę dotyczącą omawianego tematu z którego sam korzystał Dziękuje studentom za udział w wykładzie
Słuchacze zapisują podaną literaturę
WNIOSKI:
Nauczyciel życzliwie nastawiony do studentów. Temat ciekawy oraz prawidłowo dobrane cele .Widoczne zainteresowanie studentów - aktywni w czasie wykładu poprzez pracę grupową. Brak podsumowania zajęc,nieprawidłowa dykcja osoby prowadzącej oraz hałas w trakcie zajęć obniżyły jakość przedstawionego wykładu.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!