ikona pliku doc

Protokół hospitacji notatki

Protokół hospitacji z zajęć praktycznych


  415 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 415
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.00 kB.


PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
W ODDZIALE
      Cel hospitacji: dydaktyczny
      Miejsce hospitacji zajęć Klinika Pediatrii
      Nazwa hospitowanego przedmiotu Pediatria
      Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia
      Data prowadzenia zajęć 13.03.2013r.
      Godzina prowadzenia zajęć 08.00 – 14.00
      Grupa / rok 5c/ II rok studia licencjackie
      Temat zajęć Opieka nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry.
      Cele zajęć:
Cel ogólny Opieka nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry.
Efekty uczenia się:
Wiedza po zrealizowaniu materiału nauczania odbiorca:
      omówić zasady obowiązujące przy przyjęciu pacjenta do oddziału
      wymienić badania jakie należy wykonać u pacjenta
      opisać i uzasadnić dokonanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych
      rozpoznać objawy atopowego zapalenia skóry
Umiejętności po zrealizowaniu materiału nauczania odbiorca:
      przyjąć pacjenta w oddział
      pobrać krew do badań laboratoryjnych
      dokonać pomiarów podstawowych parametrów życiowych
      kontrolować skórę chorego
      obserwować stan ogólny pacjenta
      prowadzić bilans płynów i DZM
Kompetencje społeczne po zrealizowaniu materiału nauczania odbiorca:
      nawiązać kontakt z pacjentem
      współpracować z pacjentem
      wykazać postawę odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta
      przeprowadzić edukację pacjenta
10. Stosowane metody nauczania wyjaśnianie, opis, mini wykład informacyjny, pokaz z instruktażem, ćwiczenia, zajęcia praktyczne.
11. Wykorzystane środki dydaktyczne wyposażenie oddziału, projektor, ekran, komputer, wskaźnik, slajdy
12. Forma organizacyjna zajęć zajęcia praktyczne
13. Metody oceniania studentów ocena i obserwacja postawy studentów oraz ich umundurowania, obserwacja zachowania, kontrola ustna, obserwacja aktywności studentów podczas wykonywania czynności, obserwacja sposobu wykonywania zadań powierzonych na oddziale.
Nazwisko hospitującegoPROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZN
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!